IZPITI  – JESENSKI ROK

ZGODOVINA

Ponedeljek, 19. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Rok Vengar

Naloge pripravi:         Rok Vengar

                                   Nataša Meglič

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 205

Komisija

Spraševalec:               Rok Vengar

                                   Nataša Meglič

Predsednik:                Rok Vengar

Nataša Meglič

Član:                          Veronika Žnidaršič

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

MATEMATIKA

Ponedeljek, 19. 8. 2024

Pisni del ob 08.00                                                     učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                    Rok Vengar

Naloge pripravijo:                 Urša Pretner

                                               Darja Šatej

                                               Jerneja Kučina

Ustni del ob 11.00                                                    učilnica št. 307

Komisija:

Spraševalec:               Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Predsednik:                Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Član:                           Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

FIZIKA

Ponedeljek, 19. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Rok Vengar

Naloge pripravi:         Mag. Matej Erjavec

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 305

Komisija

Spraševalec:              Mag. Matej Erjavec

Predsednik:                Aljoša Erman

Član:                          Maša Jug Burja

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

SLOVENŠČINA

Torek, 20. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Marija Palovšnik                              

Naloge pripravi:         Marija Palovšnik

                                   Nada Legat                            

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 303

Komisija:

Spraševalec:               Marija Palovšnik

                                   Nada Legat

Predsednik:                Marija Palovšnik

                                   Nada Legat

Član:                           Barbara Leban

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

ANGLEŠČINA

Torek, 20. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Marija Palovšnik                   

Naloge pripravi:         Tatjana Sitar

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 105

Komisija:

Spraševalec:               Tatjana Sitar

Predsednik:                Tina Mulec

Član:                           Renata Bok Zelenjak

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

GEOGRAFIJA

Sreda, 21. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Žiga Konjar

Naloge pripravi:         Rok Vengar

                                   Žiga Konjar                           

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 205

Komisija

Spraševalec:               Rok Vengar

                                   Žiga Konjar

Predsednik:                Rok Vengar

Žiga Konjar

Član:                           Bojana Martinčič

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

BIOLOGIJA, KEMIJA

Sreda, 21. 8. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Žiga Konjar

Naloge pripravi:         Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 208

Komisija

Spraševalec:               Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

Predsednik:                Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

Član:                           Tatjana Mulej

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

ITALIJANŠČINA

Sreda, 21. 8. 2024

Pisni del ob 8.00.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Žiga Konjar

Naloge pripravijo:      Andreja Kosem Dvoršak

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 107

Komisija:                                                                             

Spraševalec:               Andreja Kosem Dvoršak

Predsednik:                Renata Bok Zelenjak

Član:                           Boštjan Modrijan

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

NEMŠČINA

Četrtek, 22. 8. 20241

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Milica Kos Tancar

Naloge pripravi:         Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Ustni del ob 11.00                                                    učilnica št. 302

Komisija

Spraševalec:               Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Predsednik:                Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Član:                           Roman Podlipnik

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

                                                                       Ravnatelj: Aljoša Erman, prof.  

Dostopnost