Predmetni izpiti za 4. letnike

PISNI DEL VSEH IZPITOV

Torek , 29. 5. 2012 ob 9.20 v učilnici št. 308

Nadzorni profesor: Ana Miler, prof.

USTNI DEL

PSIHOLOGIJA

Torek, 29. 5. 2012 ob 13.20 učilnica št. 203

Komisija:

Spraševalec: mag. Barbara Debeljak Rus

Predsednik: Vesna Smolej Vrzel, prof.

Član: Milena Gerbec, prof.

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

GEOGRAFIJA

Torek, 29. 5. 2012 ob 12.30 učilnica št. 205

Komisija:

Spraševalec: Mirjam Martinuč Bernard, prof.

Predsednik: Nataša Meglič, prof.

Član: Marija Palovšnik, prof.

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

ZGODOVINA

Torek, 29. 5. 2012 ob 13.20 učilnica št. 205

Komisija:

Spraševalec: Žiga Konjar, prof.

Predsednik: Nataša Meglič, prof.

Član: Mirjam Martinuč Bernard, prof.

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

 

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost