Aktualno

AKTUALNE NOVICE

Šolska maturitetna komisija

predsednik: Aljoša Erman, prof.

tajnica: Barbara Leban, prof.

Uradne ure tajnice ŠMK v času pouka: ponedeljek, 6. šolska ura (11.45-12.30)

Lahko mi tudi pišete na: barbara.leban@gimjes.si

Aktualne informacije v zvezi s splošno maturo najete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature si lahko natisnete s spletnih strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

ZUNANJI KANDIDATI – OPOZORILO

Opravljanje mature kot kandidat s posebnimi potrebami

V kolikor bi zunanji kandidati (kandidati, ki tekoče leto ne zaključujejo četrtega letnika) želeli uveljavljati opravljanje mature kot kandidati s posebnimi potrebami, se morajo na maturo prijaviti do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Pri prijavi naj to tudi obvezno opozorijo.

Opravljanje 5. predmeta ali splošne mature

Prijava za opravljanje posameznega izpita splošne mature je mogoča do 1. septembra 2023. Zainteresirani za opravljanje 5. predmeta se obrnite na tajnico mature: barbara.leban@gimjes.si

V kolikor želite opravljati splošno maturo v celoti in nimate statusa dijaka, morate izpite plačati (glej pod razdelek “Obrazci in plačila”). Če opravljate le “5. predmet” in imate status dijaka (zaključek šolanja s poklicno maturo), k prijavi predložite to potrdilo – plačilo RIC-u za opravljanje izpita v tem primeru ni potrebno.

Zunanji dijaki, ki boste obiskovali predavanja in delali interni del pri izbirnih predmetih, morate obveznosti poravnati pred pristopom k predavanjem oziroma pred internim delom (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

Interni del za zgodovino poteka v dveh delih (ekskurzija ter pisanje testa). Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Natašo Meglič (natasa.meglic@gimjes.si). V primeru, da se teh terminov ne udeležite, internega dela pri zgodovini ne morete opravljati. Kandidati se morate prijaviti vsaj en teden pred izvedbo ekskurzije, poznejše prijave ne bodo mogoče.

Ekskurzija za interni del pri geografiji bo v oktobru. Takrat boste morali poleg ekskurzije opraviti še štiri terenske vaje. Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorja Žiga Konjarja (ziga.konjar@gimjes.si). Na ekskurzijo se je potrebno prijaviti vsaj en teden pred samo izvedbo ekskurzije. Poznejše prijave ne bodo mogoče.

Zunanji kandidati, ki boste pristopili le k izpitu in seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del ne boste opravljali, plačate le izpit (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2024

  • 15. november 2023 – Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.
  • 15. november 2023 – Rok za oddajo predprijave
  • 30. marec 2024 – Zadnji rok za prijavo

1. september 2023
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2023
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2024.

30. marec 2024
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

18. april 2024
Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

26. april 2024
Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

14. maj 2024
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17. maj 2024
​Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

19. maj 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

7. maj 2024
Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

29. maj 2024
Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)

30. maj 2024
Filozofijapsihologijasociologija

31. maj 2024
Biologija

1. junij 2024
Angleščina

3. junij 2024
Geografija

7. junij 2024
Zgodovina

8. junij 2024
Matematika

10. junij 2024
Nemščina

11. junij 2024
Fizika

14. junij 2024
Kemija

od 10. do vključno 21. junija 2024
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024.

11. julij 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

Jesenski izpitni rok 2024

12. julij 2024
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

13. avgust 2024
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

23. avgust 2024
Slovenščina  I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

24. avgust 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

26. avgust 2024
Matematika

27. avgust 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

*OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 23. avgusta do vključno 4. septembra 2024
Ustni izpiti mature

2. september 2024
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

5. september 2024
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

17. september 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani RIC-a.

Dostopnost