Aktualno

AKTUALNE NOVICE

Šolska maturitetna komisija

predsednik: Aljoša Erman, prof.

tajnica: Barbara Leban, prof.

Uradne ure tajnice ŠMK v času pouka: ponedeljek, 6. šolska ura (11.45-12.30)

Lahko mi tudi pišete na: leban.barbara@guest.arnes.si

Aktualne informacije v zvezi s splošno maturo najete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature si lahko natisnete s spletnih strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

ZUNANJI KANDIDATI – OPOZORILO

Opravljanje mature kot kandidat s posebnimi potrebami

V kolikor bi zunanji kandidati (kandidati, ki tekoče leto ne zaključujejo četrtega letnika) želeli uveljavljati opravljanje mature kot kandidati s posebnimi potrebami, se morajo na maturo prijaviti do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Pri prijavi naj to tudi obvezno opozorijo.

Opravljanje 5. predmeta ali splošne mature

V kolikor želite opravljati splošno maturo v celoti in nimate statusa dijaka, morate izpite plačati (glej pod razdelek “Obrazci in plačila”). Če opravljate le “5. predmet” in imate status dijaka (zaključek šolanja s poklicno maturo), k prijavi predložite to potrdilo – plačilo RIC-u za opravljanje izpita v tem primeru ni potrebno.

Zunanji dijaki, ki boste obiskovali predavanja in delali interni del pri izbirnih predmetih, morate obveznosti poravnati pred pristopom k predavanjem oziroma pred internim delom (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”). Zadnja prijava za opravljanje internega dela je po predmetih: psihologija, geografija in zgodovina (do 30. septembra), za ostale predmete se pozanimajte takoj na začetku tekočega šolskega leta (v mesecu septembru).

Interni del za zgodovino poteka v dveh delih (ekskurzija ter pisanje testa). Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Natašo Meglič (natasa.meglic@gimjes.si). V primeru, da se teh terminov ne udeležite, internega dela pri zgodovini ne morete opravljati. Kandidati se morate prijaviti vsaj en teden pred izvedbo ekskurzije, poznejše prijave ne bodo mogoče.

Ekskurzija za interni del pri geografiji bo v mesecu oktobru. Takrat boste morali poleg ekskurzije opraviti še štiri terenske vaje. Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorja Žiga Konjarja (ziga.konjar@gimjes.si). Na ekskurzijo se je potrebno prijaviti vsaj en teden pred samo izvedbo ekskurzije. Poznejše prijave ne bodo mogoče.

Zunanji kandidati, ki boste pristopili le k izpitu in seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del ne boste opravljali, plačate le izpit (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2023

  • 15. november 2022 – Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2023.
  • 15. november 2022 – Rok za oddajo predprijave
  • 28. marec 2023 – Zadnji rok za prijavo

30. september 2022
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2022
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2023.

28. marec 2023
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

13. april 2023
Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

27. april 2023
Rok za spremembo prijave-zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o maturi)

15. maj 2023
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17. maj 2023
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

18. maj 2023
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

23. maj 2023
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

4. maj 2023
Slovenščina  I. del (Izpitna pola 1 – esej)

27. maj 2023
Angleščina

29. maj 2023
Slovenščina  II. del (Izpitna pola 2)

30. maj 2023
Psihologija

31. maj 2023
Kemija

1. junij 2023
Geografija

3. junij 2023
Matematika

6. junij 2023
Nemščina

7. junij 2023
Zgodovina

8. junij 2023
Ruščina

9. junij 2023
Biologija

12. junij 2023
Italijanščina, informatika

14. junij 2023
Fizika

od 12. do vključno 21. junija 2023
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 3. junija in 10. junija 2023.

10. julij 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

od 10. do vključno 12. julij 2023
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

13. julij 2023
Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Kandidatu je izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.

 

Jesenski izpitni rok 2023

11. julij 2023
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

13. avgust 2023
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

23. avgust 2023
Slovenščina (ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina); I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

24. avgust 2023
Matematika

25.-30. avgust 2023
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 23. avgusta do vključno 1. septembra 2023
Ustni izpiti mature

1. september 2023
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

4. september 2023
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

15. september 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

od 15. do vključno 18. septembra 2023
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

19. 9. 2023
Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Tematski sklopi
29. avgust 2022 in 7. februar 2023
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2024

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani RIC-a.

Dostopnost