Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.  št. Priimek in ime Delovno  mesto
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine
3. mag. Erjavec Matej učitelj fizike
4. Erman Aljoša ravnatelj
5. Gerbec Milena bibliotekarka,  učiteljica sociologije
6. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja
7. Jug Burja Maša laborantka FIZ in BIO
8. Kavčič Dragica učiteljica informatike
9. Knap Renata učiteljica filozofije
10. Kogelnik Ekar Simona učiteljica psihologije in svetovalna delavka
11. Konjar Žiga učitelj geografije in pedagoški koordinator
12. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine
13. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine
14. Kučina Jerneja učiteljica matematike
15. Leban Barbara učiteljica slovenščine in tajnica ŠMK
16. Legat Nada učiteljica slovenščine
17. Martinčič Bojana učiteljica športne vzgoje in športna koordinatorica
18. Medja Marija učiteljica športna vzgoje, organizatorka šolske prehrane
19. Meglič Nataša učiteljica zgodovine
20. Modrijan Boštjan učitelj športne vzgoje in športni koordinator
21. Mulec Tina učiteljica angleščine in slovenščine, organizatorka OIV
22. Mulej Tatjana učiteljica biologije, laborantka KEM, BIO in FIZ
23. Odar Urška učiteljica glasbe
24. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine
25. Podlipnik Metka učiteljica nemščine
26. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje
27. Pretner Urša učiteljica matematike
28. Sitar Tatjana učiteljica angleščine
29. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije, svetovalna delavka
30. Šatej Darja učiteljica matematike
31. Trontelj Katarina učiteljica biologije
32. Vengar Rok učitelj geografije in zgodovine
33. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković vzdrževalec učne tehnologije
4. Klobučar Martina spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
6. Petra Razinger računovodkinja
7. Pintar Gregor hišnik

 

Dostopnost