Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.
št.
Priimek in ime Delovno   mesto
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica   angleščine
3. Črv Štepec Darja učiteljica   nemščine
4. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije
5. mag. Dornig Lidija ravnateljica
6. mag. Erjavec Matej učitelj   fizike
7. Gerbec Milena bibliotekarka,   učiteljica sociologije
8. Aljoša Erman učitelj fizike
9. Janša Gazič Sonja učiteljica   likovne umetnosti in likovnega snovanja
10. Leban Barbara učiteljica   slovenščine
11. Kikelj Marko učitelj   informatike
12. Knap Renata učiteljica   filozofije
13. Konjar Žiga učitelj   geografije in pedagoški koordinator
14. Kos Tancar Milica učiteljica   nemščine
15. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica   italijanščine in angleščine
16. Kozelj Nataša učiteljica   slovenščine
17. Kučina Jerneja učiteljica   matematike in tajnica ŠMK
18. Legat Nada učiteljica   slovenščine
19. Martinčič Bojana učiteljica   športna vzgoje in športna   koordinatorica
20. Martinuč Bernard Mirjam učiteljica   geografije
21. Medja Marija učiteljica   športna vzgoje, organizatorica   šolske prehrane
22. Meglič Nataša učiteljica   zgodovine
23. Neža Križnar učiteljica   matematike
24. Modrijan Boštjan učitelj   športna vzgoje
25. Mulec Tina učiteljica   angleščine in organizatorka OIV
26. Oblak Irena učiteljica   biologije
27. Palovšnik Marija učiteljica   slovenščine
28. Podlipnik Metka učiteljica   nemščine
29. Podlipnik Roman učitelj   športna vzgoje
30. Rok Vengar učitelj   geografije
31. Sitar Tatjana učiteljica   angleščine
32. Smolej Vrzel Vesna učiteljica   psihologije in svetovalna delavka
33. Jernej Pirnat učitelj   zgodovine
34. Šatej Darja učiteljica   matematike
35. Trontelj Katarina učiteljica   biologije
36. Odar Urška učiteljica glasbe
37. Žnidaršič Veronika učiteljica   kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković laborant FIZ in vzdrževalec učne tehnologije
4. Markelj Marijana računovodkinja
5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO
6. Pintar Gregor hišnik