Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.  št. Priimek in ime Delovno  mesto
1. Blažič Urša učiteljica matematike
2. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
3. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine
4. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije
5. mag. Erjavec Matej učitelj fizike
6. Erman Aljoša ravnatelj
7. Gerbec Milena bibliotekarka,  učiteljica sociologije
8. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja
9. Jug Burja Maša učiteljica fizike, laborantka FIZ
10. Knap Renata učiteljica filozofije
11. Konjar Žiga učitelj geografije in pedagoški koordinator
12. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine
13. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine
14. Kučina Jerneja učiteljica matematike
15. Leban Barbara učiteljica slovenščine in tajnica ŠMK
16. Legat Nada učiteljica slovenščine
17. Martinčič Bojana učiteljica športna vzgoje in športna koordinatorica
18. Medja Marija učiteljica športna vzgoje, organizatorka šolske prehrane
19. Meglič Nataša učiteljica zgodovine
20. Modrijan Boštjan učitelj športna vzgoje
21. Mulec Tina učiteljica angleščine in slovenščine, organizatorka OIV
22. Mulej Tatjana učiteljica biologije, laborantka KEM, BIO in FIZ
23. Odar Urška učiteljica glasbe
24. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine
25. Podlipnik Metka učiteljica nemščine
26. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje
27. Sitar Tatjana učiteljica angleščine
28. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije, svetovalna delavka
29. Šatej Darja učiteljica matematike
30. Trontelj Katarina učiteljica biologije
31. Velušček Mojca učiteljica informatike in nemščine
32. Vengar Rok učitelj geografije
33. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković vzdrževalec učne tehnologije
4. Markelj Marijana računovodkinja
5. Pintar Gregor hišnik