Splošno

 

Kdo lahko opravlja splošno maturo:

– dijaki, ki uspešno končajo četrti letnik gimnazije

– vsi, ki uspešno opravijo maturitetni tečaj

– kandidati, ki sicer ne izpolnjujejo prejšnjih pogojev, a so v letu, v katerem bodo opravljali maturo, stari najmanj 21 let.

Katere predmete lahko opravljate na naši gimnaziji

Na Gimnaziji Jesenice lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela (slovenščina, matematika in angleščina ali nemščina) ter izbirnega dela (biologija, fizika, informatika, kemija, geografija, nemščina, italijanščina, psihologija in zgodovina). V kolikor bi radi opravljali predmet, ki ga ne izvajamo, to čim prej sporočite tajnici maturitetne komisije (do konca septembra).

Nekaj pomembnih terminov (točni datumi so objavljeni na straneh RICa in na naši strani pod “aktualno”):

 – predprijava k maturi (samo za dijake naše šole, 2. teden v mesecu novembru)

– prijava k maturi

  • za spomladanski izpitni rok splošne mature najkasneje do 4. tedna v marcu
  • za jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje en dan po podelitvi spričeval za spomladanski rok SM

– oddaja seminarskih nalog in vaj na šoli – do sredine aprila

 – predložitev ustreznih dokumentov za zunanje kandidate (spričevali 3. in 4. letnika)

  • za spomladanski izpitni rok  – do sredine maja
  • za jesenski izpitni rok – do tretjega tedna v avgustu

– pisni preklic prijave k maturi najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka

  • za spomladanski izpitni rok – do sredine maja, oziroma
  • za jesenski izpitni rok – do tretjega tedna v avgustu
  • dijaki naše gimnazije, ki ne zaključijo 4. letnika, so odjavljeni avtomatično

Kandidati brez statusa dijaka in “21-letniki” opravljanje mature plačajo (podrobnosti si poglejte v razdelku obrazci in plačila).

Zunanji kandidati, ki želijo opravljati celotno maturo ali pa le 5. predmet in nimajo dokazil, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature ali 5. predmeta (spričevala 3. in 4.letnika, spričevalo poklicne mature, maturitetnega tečaja, potrdilo o statusu dijaka oziroma potrdilo o plačanih izpitih), ne morejo pristopiti k maturi.

Na spletni strani Državnega izpitnega centra si lahko preberete tudi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

 

 

Dostopnost