Športni oddelek

Naši nekdanji dijaki – olimpijci
Olimpijci
 
Ob soglasju Ministrstva za šolstvo in šport smo na naši gimnaziji v šolskem letu 2003/04 uvedli   športni   oddelek,  ki   omogoča dijakom – športnikom lažje in uspešnejše usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. 

Prednosti športnega oddelka:

– v oddelku je le do 20 dijakov;

– dijaki imajo na voljo ure organizirane učne pomoči – OUP;

– dijaki se s profesorji dogovarjajo za napovedano pisno in ustno ocenjevanje znanja;

– možnost učenja na daljavo preko šolske spletne strani;

več ur športne vzgoje;

– šola v naravi, kjer dijaki realizirajo dejavnosti v okviru OIV;

– delo v oddelku poleg razrednika vodita in nadzirata pedagoški in športni koordinator;

– možnost dodatnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti za dijaka – športnika zaradi povečane športne obremenitve.

 Športna koordinatorka v športnem oddelku je Bojana Martinčič, prof. [gsm: 040 295 338],
[e-pošta: bojana.martincic@gimjes.si], ki skrbi za čim boljše sodelovanje s trenerji ter za uspešno usklajevanje šolskih in športnih obveznosti dijakov.

Pedagoški koordinator Žiga Konjar, prof.,
[e-pošta: ziga.konjar@gimjes.si] pa pomaga dijakom – športnikom pri dogovarjanju s profesorji ter načrtovanju opravljanj šolskih obveznosti.

Vpisni pogoji

Gimnazija s športnim oddelkom je različica splošne s poudarkom na športni vzgoji.
V ta program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo in izpolnjuje tudi posebne pogoje.
Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo na univerzitetni študij. V športnih oddelkih  dijak športnik lažje usklajuje šolske in športne obveznosti.
Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Vpis po športnih kriterijih:

Postopek vpisa:

Obrazci:

– potrdilo o registraciji….

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji…«

– izjava trenerja

K dokumentaciji je potrebno priložiti:

– zdravniško potrdilo


Nato vam bo šola poslala vabilo na razgovor (za kandidata, starše in trenerja), po razgovoru prejme kandidat potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis po športnih kriterijih.
Nadaljnji postopek vpisa je enak vpisu v splošni gimnazijski program. V primeru omejitve boste kandidati in starši pravočasno obveščeni.

PREDMETNIK V ŠO:

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

Maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I − Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

6

210

6

210

6

210

3−6

105−210

735−840

 

Glasba

   

1.5

52

       

52 + 18

 

Likovna umetnost

       

1.5

52

   

52 + 18

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Psihologija

   

2

70

       

70

280

Sociologija

       

2

70

   

70

280

Filozofija

           

2

70

70

280

Informatika

2

70

           

70

 

 

Dostopnost