Spoštovani, obveščamo vas, da vloge za dodelitev subvencije k ceni prevoza ne dobite več na šoli.

Po novem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (Ur. l. 62/2012, z dne 30. 7. 2010) morate vlogo vložiti na pristojnem centru za socialno delo. Obrazec, vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, lahko kupite v knjigarni, na voljo pa je tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/).

Vlogo na pristojni center oddajte en mesec prej, preden boste uveljavljali subvencijo. Subvencija bo veljala za šolsko leto 2012/2013.

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost