megaDijake obveščamo, da morajo v skladu z Zakonom o šolski prehrani oddati obrazec Prijava dijaka na šolsko prehrano za šolsko leto 2012/2013. Obrazce bodo dijakom razdelili njihovi razredniki; izpolnjenega s podpisom staršev ga dijaki vrnejo najkasneje do naslednje srede, 13. 6. 2012 organizatorici šolske prehrane mag. Barbari Debeljak Rus (pisarna v tajništvu šole poleg računovodstva).

Izpolnjen obrazec je za dijaka zavezujoč in veljaven SAMO v delu, ki se nanaša na samo prijavo in na soglasje staršev, da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam; vloge za dodatno subvencijo pa dijaki (njihovi starši) vložijo na pristojnih centrih za socialno delo na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev iz 1. 1. 2012. Gimnazija Jesenice tako nima več pristojnosti izdajanja sklepov o subvenciji. Cena malice v šolskem letu ostaja nespremenjena (2,42 EUR).

Obrazec prijave na šolsko malico bo dostopen tudi na spletni strani šole.

Do srede, 13. 6. 2012 morajo vsi dijaki, ki uporabljajo nadomestne kartice za prijavo na malico, vrniti tudi te. Če tega dijaki ne bodo storili bomo prisiljeni zadržati spričevalo in bodo tako 22. 6. 2012 dobili le kopijo spričevala.

V soboto, 16. 6. 2012 se načrtuje tretja izvedba nadomestne dejavnosti za dijake, ki niso realizirali vseh dejavnosti v okviru obveznega dela OIV ( kulturne in športne dejavnosti, ekskurzije). Natančnejše informacije bodo dijaki dobili z okrožnico v naslednjem tednu.

Vse dijake, ki morajo realizirati nadomestno dejavnost opozarjamo, da je to eden izmed pogojev za napredovanje v višji letnik oz. izdajo spričevala. Ob neudeležbi na dejavnosti bodo dijaki prejeli ob zaključku pouka Obvestilo o uspehu in bodo dejavnost opravljali v času spomladanskih rokov izpitov od 28. 6. 2012 do 6. 7. 2012.

>>Obrazec (pdf)

Pripravila: mag. Barbara Debeljak Rus 
Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

                                                                                          

Dostopnost