Spoštobooksvane dijakinje in dijaki, tukaj so naročilnice za izposojo učbenikov iz sklada. Če si želite izposoditi učbenike, oddajte naročilnico do 20. junija 2012. Položnice za plačilo izposojnine boste dobili po pošti.

Če si ne boste izposodili vseh učbenikov, ki so na voljo, sami izračunajte izposojnino. Označite učbenike, ki si jih boste izposodili. Učbenike, ki jih imate sedaj, vrnite do 18. junija 2012. Dajte jih v vrečko, napišite ime in priimek, razred in naslove učbenikov v vrečki. Če bo kdo potreboval kakšen učbenik dlje, mi mora to sporočiti.

Upoštevajte rok za oddajo naročilnic in vračanje učbenikov.

Milena Gerbec, prof.

Dostopnost