Podelitev_034Dragi dijaki, sodelavci in starši

S podelitvijo spričeval, pohval in nagrad se je zaključil pouk na naši gimnaziji.

Na rezultate našega dela smo lahko ponosni.

61 dijakov je doseglo odličen splošni učni uspeh, 116 pravdober, 126 dober, 14 zadosten in na žalost 10 dijakov ne bo moglo napredovati v višji letnik.

 

Fotografije s podelitve 4. letnikom:

4a

4b4c4s

odlicni_v_4_letniku

 

 

 

 

Posebna pohvala velja dijakom, ki so vsa štiri leta dosegli odlični splošni uspeh:

Urbanu Mur, Žigu Naglič, Ani Perko, Špeli Pirc in Ani Šebat iz 4. B razreda, Nastji Jagodic, Danaji Metul, Nuši Lebar, Urški Perko in Gašperju Razinger iz 4. C ter Luku Škoda iz 4. Š.

 

fotoalbum
Fotografije s podelitve 1., 2., in 3. letnikom


Najuspešnejši razredi v šolskem letu 2011/12 so  4. B s 100 % uspehom. Sledijo jim dijaki 4. C s 96,3 %, 1. Š s 95 %,  2. A s 93,3 %, 2. E 91, 3 % in 1. A s 90,9 % uspehom.

Učni uspeh na naši gimnaziji je ob zaključku pouka 85, 65 %.

S profesorji so se dijaki  pripravljali na številna tekmovanja in se uvrščali na državna tekmovanja iz znanj. Na šolskih tekmovanjih je bilo kar 419 nastopov naših dijakov, na regijskih  189 in kar 148 na državnih.

Dijaki  so osvojili  12 zlatih, 39 srebrnih in 153 bronastih priznanj.

Še posebej bi pohvalila dijake, ki so zmagali na državnih tekmovanjih srednjih šol:

Daša Robič, 2. A z mentorico prof. Ireno Oblak na tekmovanju za  Proteusovo priznanje  in iz biologije ter se med  1600 prijavljenih s podporo predvsem prof. Natalije Bohinc uvrstila na Millenium mladinski tabor v naravoslovni center LUMA v Helsinkih

Juš Kosmač, 2. B  z mentorico prof. Darjo Šatej  na tekmovanju iz Logike in Mednarodnem matematičnem Kenguruju ter z mentorico prof.Natalijo Bohinc na tekmovanju iz znanja kemije za zlato Preglovo plaketo

Anže Meden, 2.B z mentorico prof. Natalijo Bohinc na tekmovanju iz znanja kemije za zlato Preglovo plaketo

Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A z mentorico prof. Ano Miler in Tilen Pogačnik, 4. B z mentorico prof. Darjo Šatej  na tekmovanju iz logike

Nastja Jagodic, 4. C z mentorico prof. Natašo Kozelj je osvojila zlato Cankarjevo priznanje

Tine Klinar, 3. E z mentorico prof. Katarino Trontelj je bila najuspešnejša na  tekmovanju o sladkorni bolezni

Tina Prše, 3. Š je postala državna prvakinja v gorskem kolesarjenju,

Domen Škofic, 3. Š je postal državni prvak na državnem tekmovanju srednjih šol v športnem plezanju

Jaka Muhar 4. Š je dosegel najboljši rezultat na posamičnem prvenstvu v atletiki.

Inge Sotlar, 3. B z mentorico prof. Metko Podlipnik na tekmovanju v nemščini

Na natečaju Evropa v šoli so Pia Bolčina, Lara Klinar, Sandra Kikelj in Maja Gričar vse iz 3. E so z mentorico prof. Mileno Gerbec zmagale  in nagrado : 5 dnevni izlet v Toscano in Elbo.

Na natečaju Mladi v svetu energije, je zmagala ekipa Gimnazije Jesenice pod mentorstvom prof. Natalije Bohinc, sodelovali so: Matic Benet, Anamarija Jug, Zala Konda, Lev Pavlovski, Matic Rogar, Gašper Stojc

Na državno srečanje mladih raziskovalcev so se naši dijaki uvrstili z dvema raziskovalnima  nalogama in osvojili srebrno priznanje. Na področju ekologije z varstvom okolja so Sara Mežik, Tara Kokalj in Matic Benet, vsi dijaki iz 3. B, predstavili raziskovalno nalogo z naslovom Kovine v tleh na območju Jesenic – geogeni pod mentorstvom profesorice Katarine Trontelj in prof. dr. Helene Grčman.

Na interdisciplinarnem področju pa je Daša Robič iz 2. A predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Sončni kolektorji – ekonomski in ekološki vidik pod mentorstvom profesorice Irene Oblak in profesorja Mateja Erjavca.

Za te izredne rezultate vsem iskreno čestitam. Dijaki so ob pomoči profesorjev ponovno pokazali kako uspešni in ambiciozni mladi ljudje so.

Mnogi so bili uspešni tudi na mnogih  obšolskih dejavnostih. Kot prvo bi se še enkrat zahvalila prof. Mariji Palovšnik za organizacijo prvega dramskega festivala, na katerem so sodelovale skupine dveh razredov in profesorji.  Dijaki so pod mentorstvom prof. Marije Palovšnik pripravili predstavo čakajoč Godoja.

Zahvala velja našemu pevski zbor, pevcem, recitatorjem in Letečim medvedkom, ki  so nastopali na šolskih prireditvah. Dijaki ter mentorici prof. Nada Legat in  prof. Jerneja Kučina so poskrbeli za izdajo dveh številk šolskega glasila Trnje.

Seveda ne smemo pozabiti na vse, ki so na najrazličnejših prireditvah predstavljali našo gimnazijo ter sodelovali v humanitarnih dejavnostih.

Sodelovali ste v številnih projektih: Pozorni na okolje, U4ENERGY, Comenius reggio, Z mladimi ambasadorji proti dopingu, Zemljo so nam otroci posodili, skupaj proti raku, rastemo s knjigo, izobraževanje na daljavo.

Dijaki so z mentorji izdelali kvalitetna poročila o  taborih, izmenjavah in ekskurzijah , na sploh o vsem kar se je dogajalo na naši gimnaziji.

Priznati si moramo veliko se je dogajalo in vsem najlepša hvala za mnogo vloženega truda. Bodimo ponosni, da smo uspešni.

Naša gimnazija je sodelovala na prireditvah v okviru UNESCO in UNICEF šol, naša dijaka sta  se je udeležila zasedanja mladinskega evropskega parlamenta.

Letos so prvi naši dijaki osvojili srebrna MEPI priznanja in prihodnje šolsko leto upamo, da bo prvim uspelo osvojiti zlato priznanje. V tem projektu je ambasador za našo šolo nam vsem znani pevec Aleksander Mežek, ki je obogatil  današnjo slovesnost ob zaključku pouka.

Ob koncu bi se  vsem dijakom, sodelavcem in staršem  najlepše zahvalila za korektno sodelovanje. Ponosna sem, da vodim kolektiv s tako čudovitimi ljudmi.

Vsem želim prijetne počitnice. Odpočijte se, uživajte in naberite si novih moči.

Prijazen pozdrav

Vaša ravnateljica

Dostopnost