PB301097

V petek, 30. 11. 2012, smo se zbrali v prostorih PD Javornik-Koroška Bela. Ornitolog Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je imel predavanje o ptičih, ki živijo v Karavankah. Predstavil nam je njihov način življenja in ogroženost.

Karavanke so prebivališče kar stošestim vrstam ptic. Med njimi so redkejši prebivalci skalni strnad, rjavi srakoper, gozdni jereb in belka. Najštevilčnejši so ščinkavci. Za melišča so značilni skalni strnad, na toplih meliščih pa rumeni strnad. Stalnica je taščica, ki pa se pozimi seli v nekoliko južnejše kraje, k nam pa priletijo populacije taščic s severa. Brglez je poseben plezalec, ker pleza po deblu navzdol.

Jeseniški Rovti so področje z največ vrstami ptic, tudi nižinskimi, kar je posledica kulturne krajine. Ogrožena vrsta je triprsti detel, ki živi v smrekovem gozdu nad 1000 m.n.m.. Med seboj se sporazumevajo z značilnim petjem, bobnanjem. Na tem področju živita tudi sova mali skovik in koconogi čuk. Velika sova kozača je ogrožena in jo redko opazimo nad Javorniškimi Rovti.

Veliko smo izvedeli o življenju divjega petelina, ruševca, kotorne, planinskega orla, planinske kavke in belke, ki sobiva s planinskim zajcem. Belka tudi v najhujši zimi živi na nadmorski višini 1900-2000 metrov. Njene noge so pozimi pokrite s perjem in tako štirikratno povečajo njihovo površino, dobi nekakšne krplje za hojo po snegu.

Predavanje je bilo zelo zanimivo. Med udeleženci predavanja je bilo tudi 11 dijakov in dijakinj z naše šole, Gimnazije Jesenice, ter profesorica Irena Oblak. Predavatelj se je predstavil kot izredno dober poznavalec življenja ptic v našem bližnjem okolju, tako da smo bili nad predavanjem prijetno presenečeni in hkrati navdušeni.

Irena Oblak, prof.

Dostopnost