V petek, 18. januarja 2013, smo se v sklopu ur kemije pri pouku naravoslovja
odpravili na ogled kemične tovarne Atotech v Podnartu.

Tovarna v Podnartu je le del družine Atotech, ki je eno izmed večjih podjetij na svetu na področju
razvoja, proizvodnje in prodaje preparatov za procese galvaniziranja, obdelavo
plastike, tiskanih vezij in polprevodnikov.

Ob prihodu smo bili najprej poučeni o varnosti in pravilih, ki veljajo v tovarni,
saj je to pri delu z vnetljivimi in nevarnimi kemikalijami ključnega pomena.
Dobili smo tudi varnostna očala in potem ko smo se razdelili v dve skupini, se
je naša odpravila na ogled obrata ter velikih, a kljub temu sistematično urejenih
skladišč za surovine, izdelke, nevarne snovi in za odpadke. Skladišča
so polna velikih oštevilčenih polic, saj razvrščanje in porabo surovin ureja
računalniški program, ki delavce pripelje do pravih artiklov in obenem skrbi,
da le-ti ne zastarajo. Marsikaj smo izvedeli tudi o novi čistilni napravi, ki bo v
prihodnosti služila prečiščevanju odpadnih voda, ki jih sedaj odvažajo. Še bolj
pa so nas presenetili veliki mešalni sodi, kjer pripravljajo res ogromne količine
kemikalij za prekrivanje in zaščito končnih izdelkov (galvaniziranje).

Nato smo se zamenjali z drugo skupino in se podali v nove, sodobno opremljene
laboratorije, kjer laboranti izvajajo razne poskuse in raziskave. Iščejo nove galvanske kopeli
in izboljšujejo že obstoječe, preverjajo odpornost galvaniziranih izdelkov, npr.
v solni komori, kjer preizkušajo odpornost materialov, prekritih z določenimi
galvanskimi kopelmi na sol. Imajo pa tudi mnogo drugih nadvse zanimivih in
preciznih aparatur.

Kljub temu da si nismo mogli ogledati postopka izdelave (tudi fotografiranje je bilo prepovedano), pa smo si ob podrobni razlagi in vodenju lahko to vsaj približno predstavljali in obenem dobili občutek, kako takšna tovarna deluje in kako poteka delo v njej.

Anže Smolej, 3.A

Dostopnost