youngObčina Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice izvajajo aktivnosti za pripravo LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ki bo za obdobje 2014 do 2017 vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Jesenice na področju mladine. Gre za pomemben dokument, katerega izvrševanje bo neposredno vplivalo na možnosti mladih na področjih izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije mladih v lokalni skupnosti.

Zato je pomembno, da se mladi čim aktivneje vključite v priprave omenjenega dokumenta. Ena od priložnosti, da izrazite svoja stališča in predloge oz. pobude, je tudi ANKETA – vzemite si čas in izkoristite tudi to možnost!

Anketa Strategija za mlade v občini Jesenice (pdf)

Strategija za mlade v občini Jesenice (pdf)

Dostopnost