V petek, 29. 3. 2013, smo se v okviru ur naravoslovja odpravili na ogled družbe TPJ na
Jesenicah.

Družba TPJ je slovenski proizvajalec tehničnih in medicinskih plinov ter član skupine SOL
GROUP. Je edini slovenski proizvajalec utekočinjenih plinov iz zraka, proizvodnja tehničnih
plinov na Jesenicah pa ima dolgoletno tradicijo, saj je bila prva kisikarna zgrajena že leta
1930. Sodeluje z družbo SPG, ki pa je edini proizvajalec utekočinjenih medicinskih plinov v
Sloveniji, ki so v skladu z zahtevami Evropskih farmacevtskih predpisov.

Podjetje nudi tehnične pline za uporabo v kovinsko-predelovalni industriji, metalurgiji,
medicini, prehranski industriji … Največji porabniki tehničnih plinov v Sloveniji so jeklarska
industrija, predelava aluminija in svinca ter kovinsko-predelovalna industrija (podjetju
Acroni d.o.o. dobavljajo plin kar preko cevovoda). Med porabnike medicinskih plinov sodijo
bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Kisik je plin, ki ga uporabljamo za pomoč pri
dihanju, dušikov oksidul poznamo kot smejalni plin pri anasteziji in lajšanju bolečin, za
hlajenje poškodovanih delov telesa in skladiščenje organov, namenjenih transplantaciji, se
uporablja tekoči dušik, helij pa za magnetno resonanco. Za vse tiste, ki redno potrebujejo
kisik, nudijo tudi oskrbo na domu. Paciente lahko oskrbijo z mobilnimi koncentratorji za kisik
in zagotavljajo redno dostavo premičnih tlačnih posod. Nudijo pa tudi rešitve glede hlajenja
oz. zmrzovanja v prehranski industriji, saj le hitra ohladitev živil s tekočim dušikom ali CO 2
zadrži aromo, barvo in primarni videz živil.

Nudijo stalno 24-urno oskrbo potrošnikov doma in v tujini v približnem radiju 500 km.
Ne samo da so vse njihove dobave izvedene pravočasno, tudi kakovost njihovih plinov je na
izjemno visokem nivoju. Letno lahko proizvedejo do 50 mio m3 plinov. Utekočinjene pline
razvažajo z lastnimi cisternami. S pomočjo telemetrije skrbijo za spremljanje stanja količin
v skladiščnih rezervoarjih rednih kupcev, zato posebno naročilo takih kupcev ni potrebno,
saj podjetje samo skrbi za zadostno količino plina v rezervoarjih kupca. Utekočinjene pline
prevažajo z lastnimi avtocisternami v skladu s predpisi ADR za prevoz nevarnih tekočin.
Ponujajo tudi celotno oskrbo kupcev s tehničnimi plini ter najsodobnejšo tehnologijo njihove
uporabe v določenih proizvodno-predelovalnih procesih. Z uporabno najnovejših tehnologij
in visoko kakovostnih tehničnih plinov se negativni vpliv na okolje zelo zmanjša. Vsa
tehnološka oprema skladišča pa lahko ostaja last družbe TPJ, ki redno skrbi za pregledovanje
in preskušanje naprav.

Proizvodnja utekočinjenih plinov iz zraka je najbolj kvalitetna in ekonomična v kriogenem
območju (območje pod  -150 °C). Čistost teh plinov dosega do 99,999 %. Z adsorpcijskimi
procesi se pridobivajo plini nižje kakovosti – čistosti do 95 %. Pri proizvodnji utekočinjenih
plinov iz zraka uporabljajo okoliški zrak, ki ga s kompresorjem stisnejo, pri čemer pride
do segrevanja zraka. Toploto odvedejo s hladilno vodo, zrak pa z ekspanzijo ohladijo do
temperature utekočinjanja. Utekočinjeni zrak se z večstopenjsko destilacijo loči na dušik,
kisik in argon. Njihova kisikarna je opremljena z najnovejšo tehnologijo, v kateri ne
uporabljajo nobenih kemikalij, zrak pa čistijo z molekularnimi siti. Za to proizvodnjo imajo že
pridobljen certifikat kakovosti, v postopku pridobivanja pa je še okoljski certifikat.

Ogled družbe TPJ je trajal približno eno uro in izvedeli smo veliko novega.

Daša Robič, 3.a

TPJ1TPJ2

Dostopnost