infoObveščamo vas, da imamo glede na število razpisanih mest zapolnjena vsa mesta v programu gimnazija – športni oddelek. Na Ministrstvo za izobraževanje in šport bomo poslali predlog in sklep Sveta šole za nadnormativni oddelek.
V programu splošna gimnazija pa imamo na voljo še prosta mesta.
Čas za prenos prijave je do 10. maja 2013.

Dostopnost