razV letošnjem šolskem letu je raziskovalne naloge izdelalo devet dijakov. Daša Robič iz 3.A je raziskala stanje blejske natege in njen vpliv na kroženje vode v Blejskem jezeru ter nalogo predstavila na področju Ekologija na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Kranju.

Njena mentorica je bila prof. Irena Oblak. Barbara Mlinarec, Eva Pavlič in Kristjan Markovc so se pod mentorstvom prof. Irene Oblak in Bojane Martinčič posvetili poškodbam pri dijakih športnikih na Gimnaziji Jesenice, nalogo so prestavili na področju Medicina. Tinkara Vozel, Zala Markelj in Julija Ržišnik iz 3.E so pod mentorstvom Gregorja Gunčarja (Katedra za biokemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani) in Katarine Trontelj izdelale raziskovalno nalogo »Antibakterijski učinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia coli« in jo predstavile na področju Biologija. Gal Žvegelj in Domen Jan sta pod mentorstvom Katarine Trontelj in Mihe Piriha letos nadaljevala lanskoletno interdisciplinarno raziskovalno nalogo o metabolizmu mišičnih vlaken pri športni aktivnosti. S pomočjo jedrske magnetne resonance sta spremljala dinamiko spreminjanja laktata neposredno v mišici in jo primerjala z vsebnostjo laktata v krvi. Raziskavo sta opravila na magnetu Inštituta za patološko fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer so nam prijazno odstopili termine in nudili tehnično pomoč pri izvedbi naloge.

Dijaki so z raziskovalnimi nalogami dosegli zelo dobre rezultate. Daša Robič, Barbara Mlinarec, Eva Pavlič, Kristjan Markovc, Gal Žvegelj in Domen Jan so se uvrstili v prvi krog 47. državnega srečanja mladih raziskovalcev in prejeli bronasto priznanje, Gal Žvegelj in Domen Jan pa sta se nato uvrstila še v drugi krog državnega srečanja v Murski Soboti, kjer sta v hudi konkurenci kvalitetnih in zelo izenačenih raziskovalnih nalog prejela srebrno priznanje. Udeležila se bosta tudi letošnjega razpisa za Krkine nagrade.

Da znanstveno raziskovanje ni le dodatna šolska dejavnost, ampak predvsem ustvarjalnost in navdušenje, dokazujejo dejavnosti dijakov – raziskovalcev v prostem času in med počitnicami. Daša Robič je pod mentorstvom Irene Oblak pripravila prispevek iz področja sintezne biologije in se tako uvrstila v najožji izbor 35 dijakov, ki se bodo udeležili brezplačnega poletnega raziskovalnega tabora na temo »sintezna biologija« od 30. 6. do 5. 7. 2013 v Ljubljani.

Dostopnost