V ponedeljek, 24. 6. 2013 je bila podelitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti na Gimnaziji Jesenice. Po uvodnem skupnem delu so najuspešnejši dijaki v veliki telovadnici prejeli pohvale in nagrade.

Z doseženimi rezultati v šolskem letu 2012/13 sem zelo zadovoljna.

Ob zaključku pouka je le 11,1 % dijakov negativno ocenjenih. Velika večina dijakov bo opravilo manjkajoče obveznosti z izpiti, le 6 dijakov nima te pravice.

Od 367 dijakov naše gimnazije je 52 odličnjakov. Kar 121 naših dijakov je doseglo pravdober splošni učni uspeh Tako še posebej čestitam tem dijakom in njihovim profesorjem.

odlinjaki_4

odlinjaki_1-3

odličnjaki 4. letnikov odličnjaki nižjih letnikov

Med maturanti je sedem dijakov, ki so bili vsa štiri leta odlični:

Ajdina Belkič, Jernej Markovc, Domen Jan in Karmen Lukan iz 4. A, Sara Mežik iz 4. B , Tina Klinar iz 4. E in Tina Perše iz 4. Š.

Mnogi pa ste bili uspešni tudi na različnih tekmovanjih in obšolskih dejavnostih.

Na šolskih tekmovanjih je bilo 750 nastopov naših dijakov, na regijskih 176 in 244 na državnih.

Na tekmovanjih iz znanj ste dijaki naši gimnazije ob podpori profesorjev osvojili 178 bronastih, 38 srebrnih in 20 zlatih priznanj.

Najuspešnejša na tekmovanjih iz znanj sta bila Tina Klinar iz 4. E, ki je osvojila zlato Proteusovo priznanje in zlato priznanje iz znanja o sladkorne bolezni ter bila skupaj s Eva Pavlič, 2. A, Petra Razinger, 3. A in Saša Arh, 1. Š v zmagovalni ekipi na državnem tekmovanju v gorskem teku.

Juš Kosmač, iz 3. B je osvojil zlato priznanje na srednješolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, logike in kemije.

Miha Ličef iz 2. Š je osvojil zlato priznanje na srednješolskem tekmovanju iz znanja kemije in Mednarodni matematični kenguru

Domen Jan iz 4. A je osvojil zlato priznanje iz znanja zgodovine.

Emo Češek iz 1. B in Anžeta Meden iz 3. B sta osvojila zlato priznanje na srednješolskem tekmovanju iz znanja kemije

Zlato Trstiko na likovnem natečaju sta osvojili Manca Ropret, 2. A in Pavlina Noč, 3. A

Mateja Pazlar iz 3. b je osvojila prvo nagrado na likovnem natečaju UNESCA Slovenski kozolci 2013.

Dijaki 3. evropskega oddelka so zmagali na simulaciji evropskega parlamenta.

Alma Bešić, Kaja Sušnik, Kaja Novosel, Daša Robič, Šejla Mujagić in Iva Ramuš Cvetkovič iz 3. A razreda so zmagale na natečaju Zemljo so nam otroci posodili.

Gričar Maja, Kikelj Sandra in Klinar Lara iz 4. E so na 14. natečaju Evropa v šoli izdelale zmagovalno spletno stran na razpisano temo z naslovom : »Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam – kako dobro jih poznam?«

Gal Žvegelj, Jernej Markovec in Marcel Salmič so na državnem srečanju mladih raziskovalcev osvojili srebrno priznanje in Krkino priznanje.

Naši dijaki so bili uspešni na državnih športnih tekmovanjih. Najuspešnejša sta bila Domen Škofic iz 4. Š in Manca Jeršin iz 4. E, ki sta zmagala na državnem srednješolskem tekmovanju v športnem plezanju.

Brez zavzetega dela dijakov in profesorjev ne bi mogli biti tako uspešni na srednješolskih tekmovanjih.

Mnogi dijaki in profesorji so bili zelo uspešni na mnogih obšolskih dejavnostih. Posebna pohvala velja prof. Mariji Palovšnik za organizacijo drugega dramskega festivala, na katerem so sodelovale skupine treh razredov in profesorjev. Dijaki so pod mentorstvom prof. Marije Palovšnik pripravili predstavo Resničnostna mora. Zahvala velja našemu pevski zbor, recitatorjem in Letečim medvedkom, ki so nastopali na šolskih prireditvah. Profesor Nada Legat, prof. Jerneja Kučina in dijaki so poskrbeli za izdajo šolskega glasila Trnje.

Seveda ne smemo pozabiti na vse, ki so na najrazličnejših prireditvah predstavljali našo gimnazijo.

Dijaki in profesorji ste organizirali in izvedli številne dogodke na naši gimnaziji:

– Projektni dan

– Božično – novoletni umetniški večer

– Bazar

– Informativni dan

– Sprejem prvošolcev med gimnazijce,

– Božično – novoletno zabavo,

– Pustno zabavo,

– Sprevod maturantov in predajo ključa

– Dijaške večere o taborih in izmenjavi v evropskem oddelku

– Predavanja, ki so obogatila pouk.

Na Radiu Triglav se slišijo informacije o dogodkih na naši gimnaziji. Za kar gre zasluga našim dijakom in prof. Mateju Erjavcu, ki pripravljajo mesečno oddajo.

Velik je bil odziv dijakov in zaposlenih v mnogih humanitarnih dejavnostih.

Čeprav so naši četrtošolci že zaključili z maturo bi se jim rada še enkrat zahvalila, ker so zbrani denar, katerega ga dobijo od tretješolcev ob predaji ključa znanja v višini 201 € darovali v šolski sklad. Denar bo tako namenjen pomoči socialno šibkim dijakom za obvezne šolske vsebine.

Šola je aktivno sodelovala v projektu Posodabljanje gimnazijskih programov. Poleg tega smo sodelovali še projektu Pozorni na okolje, MEPI, UNESCO, UNICEF, Evropa v šoli, Izobraževanje na daljavo, Učenje učenja, Filmska pismenost, Comenius Reggio, Tutorstvo, Doping ne hvala, Vseživljenjsko učenje, Funkcionalna pismenost, Obogateno učenje tujega jezika, Rastemo s knjigo, Rdeči noski, Živimo zdravo, ker se cenimo, Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji.

Še posebej moramo biti ponosni, da smo najuspešnejša srednja šola pri vestnem ločevanju odpadkov v okviru projekt Pozorni na okolje. Zahvala gre ekofrendom Urši Benedičič, Almi Bešić, Anji Erlah, Primožu Mirtič Dolenec, Roku Poklukar, Matjažu Pšenica in Ivi Ramuš Cvetković iz 3. A razreda in mentorici prof. Ireni Oblak, ki so nas opozarjali za odgovornejši odnos do ločevanja odpadkov. Seveda pa smo bili tako uspešni, ker smo vsi odgovorno ravnali z odpadki.

Vsi smo lahko ponosni na dosežene rezultate.

Dostopnost