Juš Kosmač, dijak 4. B razreda naše gimnazije, se v vseh letih šolanja aktivno udeležuje  matematičnih tekmovanj. Na šolskih in regijskih tekmovanjih je vedno osvojil prvo mesto.

Že v prvem letniku je osvojil drugo nagrado za uspeh na državnem tekmovanju iz matematike, v drugem tretjo in v tretjem spet drugo nagrado.

 

Zaradi izredne nadarjenosti in uspehov na tekmovanjih je bil v šolskem letu 2012/13 povabljen k udeležbi na pripravah za mednarodna matematična tekmovanja, ki so v organizaciji DMFA Slovenije potekala na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Na podlagi rezultatov treh izbirnih testov in državnega tekmovanja se je uvrstil v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na Srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je letos v avgustu potekala  na Madžarskem. Za uspešno nastopanje na tekmovanju je Juš prejel pohvalo. Za njegov dosežek smo  mu  podelili srebrni znak  Gimnazije Jesenice.

jus-p2

jus-p3

Dostopnost