Tovarna zdravil Krka je letos razpisala že 43. natečaj za Krkine nagrade za najboljše raziskovalne naloge. Dijaka  Gal Žvegelj in Domen Jan sta prejela Krkino nagrado, Tinkara Vozel, Zala Markelj in Julija Ržišnik pa Krkino priznanje.

Na natečaju sodelujejo srednje šole in univerze iz vse Slovenije, letos je sodelovalo še posebno veliko srednjih šol z izjemno kakovostnimi raziskovalnimi nalogami. Dijaka Gimnazije Jesenice Gal Žvegelj in Domen Jan sta sodelovala z raziskovalno nalogo »Primerjava vsebnosti laktata in kreatina v mišičnih vlaknih in v krvi pri športni aktivnosti« in prejela Krkino nagrado. Mentorja sta bila Katarina Trontelj in Miha Pirih (VK Bled), raziskovalna naloga je bila izdelana v sodelovanju z Inštitutom za patološko fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Tinkara Vozel, Zala Markelj in Julija Ržišnik pa so za raziskovalno nalogo »Antibakterijski učinek kofeina in teofilina na gram negativno bakterijo Escherichia coli« dobile Krkino priznanje. Mentorja sta bila doc.dr. Gregor Gunčar (Katedra za biokemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani) in Katarina Trontelj. Slavnostna podelitev nagrad je bila 20.9. v tovarni zdravil Krka v Novem mestu. Na simpoziju pred samo podelitvijo so glavni nagrajenci, med katerimi sta bila tudi naša dijaka, predstavili svoje raziskovalno delo.

Dostopnost