zbirnicenterDijaki četrtih letnikov, ki smo si za izbirni predmet na maturi izbrali biologijo, smo se v torek,  5. 11. 2013, v sklopu  terenskih vaj odpravili na ogled Zbirnega centra Jesenice. 

Ob prihodu nam je predstavnik Zbirnega centra razložil njegov namen.

Tja lahko občani  Občine Jesenice  brezplačno  odlagajo  odpadke,  predvsem tiste,  ki jih ne morejo odložiti na ekoloških otokih. Zaposleni povedo, da od leta 2008, ko je bil zbirni center ustanovljen, beležijo vedno večje število ljudi, ki pri njih odlagajo odpadke in  s tem zmanjšujejo število divjih odlagališč, ki so za okolje izredno škodljiva. Še vedno pa ostaja problem nepravilnega razvrščanja odpadkov v kontejnerje, zato imajo delavci v zbirnem centru precej  dela s pregledom in ponovnim pravilnim razvrščanjem. 

Ob koncu ogleda smo imeli še nekaj vprašanj in razpravo, kako lahko tudi dijaki prispevamo k čistejšemu okolju. Pomembno je, da se zavedamo, da naša dejanja ne vplivajo samo na nas, ampak tudi na generacije za nami, zato se moramo že zdaj potruditi, da bomo sami in tudi naši zanamci živeli v lepšem svetu.

                                                                                                                                                   Zala Markelj, 4. e

Dostopnost