nar40

Fotogalerija foto vec

  

V sredo, 29.1.2014, smo na Gimnaziji Jesenice organizirali prvi »Dan mladih raziskovalcev«. Ekipa učiteljev in laborantov naravoslovnih predmetov, je pod vodstvom profesorice za biologijo, Katarine Trontelj, uspešno izvedla projekt, ki smo mu nadeli ime »Dan mladih raziskovalcev«.

 

Na Gimnaziji Jesenice podpiramo radovednost in ustvarjalnost mladih, zato se vsako leto v raziskovalno delo vključi lepo število dijakov. Izdelali so že vrsto odličnih in zanimivih raziskovalnih nalog, mnoge med njimi so bile med najboljšimi na državni ravni, pohvalimo pa se lahko tudi z dvema nagradama na Krkinem natečaju. Odločili smo se, da bi naša spoznanja in izkušnje delili z učenci osnovnih šol in jih spodbudili, da pridejo pobliže pogledati zanimivi svet naravoslovnega raziskovanja. Povabili smo učence zadnje triade iz vseh okoliških osnovnih šol, odziv je bil zelo dober, obiskalo nas je čez 80 učencev in spremljevalcev. Dogodek je bil namenjen tudi kot dejavnost v okviru dela z nadarjenimi učenci v osnovnih šolah in pa vsem, ki imajo radi naravoslovje.

 

Obiskovalcem smo pripravili nadvse zanimive delavnice, ki so bile raziskovalno-eksperimentalno naravnane. Učenci so dobili priložnost in se postavili v vlogo pravih raziskovalcev. Pri kemiji smo pripravili zanimivo delavnico z naslovom »Kje se kopamo poleti?«, učenci so raziskovali halogene elemente in njihove spojine. Pri fiziki so se ukvarjali s svetlobo, raziskovali so kako nastanejo barve in kako jih zaznamo. Pri biologiji pa so mladi raziskovalci odkrivali skrivnosti narave in spoznali osnove in načela znanstveno raziskovalnega dela. Učenci so sami postavili raziskovalno vprašanje, razvili hipotezo in predlagali korake za preverjanje hipoteze. Naši dijaki pa so obiskovalcem predstavili svoje raziskovalne naloge, nad katerimi so bili obiskovalci navdušeni.

 

Dan je minil bliskovito hitro, delavnice so bile zelo uspešne, učenci so bili navdušeni. Veliko pozitivnih mnenj so podali tudi spremljevalci mentorji, kar je za nas še posebej pomembno in spodbudno, da bomo s tem nadaljevali tudi prihodnje leto. Želeli bi spodbuditi medsebojno sodelovanje in s tem tudi raziskovalno delo na osnovnih šolah. Veseli bomo, če bi osnovnošolci njihove raziskovalne naloge predstavili pri nas.

 

Aktiv učiteljev in laborantov biologije, fizike in kemije.

Dostopnost