steklarnaV petek, 18. 4. 2014, smo se dijaki 3. letnika, ki obiskujemo izbirni predmet naravoslovje, odpeljali na ekskurzijo v Steklarno Hrastnik. Organizirana je bila v sklopu projekta »Pozor(!)ni za okolje« pod pokroviteljstvom podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires.

Vodeni ogled je potekal v dveh skupinah. Najprej nam je gospa Simona Lesar predstavila delo v podjetju od takrat, ko je podjetje nastalo, do danes. Kar 100 let (1860-1959) je potekalo pihanje stekla samo ročno, nato je s posodobitvijo proizvodnje potekalo še avtomatsko. Tudi danes je veliko izdelkov še ročno pihanih, npr. izdelki iz barvnega stekla, veliki stekleni izdelki. Na evropski trg izvažajo od leta 1991. Danes izvozijo kar 90 % proizvodnje. Trenutno je zaposlenih okoli 700 delavcev, še dvakrat do trikrat toliko imajo zunanjih izvajalcev.

Pri proizvodnji uporabljajo naravne vire. Surovine za steklo uvažajo. Sestava stekla je kvalitetna. Izdelki so rezultat tradicionalnega znanja, dobrega dela in razvoja. V vitrinah so nam prestavili nekaj nenavadnih in nagrajenih izdelkov.

Delo v proizvodnji nam je predstavil gospod Andrej Funkl. Je zahtevno in poteka neprekinjeno 24 ur na dan in vse leto. Zato je potrebna izredno dobra organizacija dela.

Dejavnost podjetja se uvršča v panogo težke industrije, zato morajo v podjetju nameniti veliko pozornosti reševanju okoljske problematike. Z izgradnjo nove tovarne 2005 so posodobili proizvodnjo, imajo tudi sodobno odpraševalno napravo za čiščenje emisij v zraku in čistilno napravo za hladilno vodo, ki jo očiščeno po zaprtem sistemu vračajo nazaj v proizvodnjo.

Na koncu smo si ogledali še trgovino s praktičnimi steklenimi izdelki.

Ogled Steklarne Hrastnik je bil zanimiv in poučen in je pomembno prispeval k naši zavesti o pomembnosti take industrije za delo in življenje ljudi v regiji ob primerni skrbi za okolje.

Mnenja dijakov o ekskurziji

»Ogled steklarne je bil zanimiv, še posebej proizvodnja. Izvedela sem nekaj stvari, ki jih do sedaj nisem poznala, npr. za koga vse delajo proizvode in da so eni izmed najboljših podjetij.«
»Ekskurzija mi je bila všeč. Zaposleni so prijazni. Mogoče bi si lahko šli ogledat še staro (ročno) proizvodnjo.«
»V steklarni mi je bilo všeč, ko so nam predstavili svoje izdelke in proizvodnjo. Motilo me je samo to, da je bilo v glavnem delu proizvodnje zelo glasno.«
»V steklarni mi je bilo zelo všeč. Najbolj mi je bil všeč ogled proizvodnje, saj si nisem predstavljala, kako izdelujejo steklene izdelke in v kakšnih pogojih delajo. Zanimiva se mi je zdela predstavitev izdelkov in ogled trgovine. Obisk tovarne je bil zanimiv.«

Irena Oblak

Dostopnost