komunala2

Konec maja 2014 so dijaki 2. B in 2. C odšli na ekskurzijo v Zbirni center Jesenice, kjer zbirajo različne vrste odpadkov za njihovo usmerjeno predelavo.

Center deluje od leta 2008. Gospod Žiga Pretnar nam je predstavil, na kakšne načine ločujejo odpadke in kam jih odpeljejo kot sekundarno surovino za nadaljnjo predelavo ali pa na deponijo na Mali Mežaklji. Poudaril je, kako je pomembno, da vsak prebivalec občine pripelje odpadke v Zbirni center, kjer jih pravilno zbirajo in ločujejo. V ta namen nam je dal tudi precej izobraževalnega gradiva, ki smo ga odnesli s seboj v šolo. Ponovno smo potrdili, da je zbiranje in pravilno ločevanje odpadkov ključnega pomena za ohranitev našega življenjskega okolja.

MNENJA DIJAKOV
»Zbirni center na Jesenicah je lepo urejen, odpadki so zelo organizirani, sistem za nadziranje teže oddanih odpadkov pa se mi zdi zanimiv.«
»Ogled zbirnega centra se mi je zdel zanimiv in poučen, saj smo izvedeli, da vse kar ločimo v šoli in doma, tam razdelijo še na več skupin odpadkov, ki jih različno uporabijo. Presenetilo me je tudi, da je bilo vse čisto. Ogled je bil ravno prav dolg, da smo dobili ključne podatke o odpadkih.«
»Obisk zbirnega centra se mi je zdel poučen, saj sedaj dobro vem, kam moram uvrstiti določene odpadke.«
»Zdelo se mi je zelo dobro, da smo odšli pogledati zbirni center, saj sedaj vem, kam lahko odpeljemo stvari, ki se pokvarijo ali jih ne potrebujemo več.«
»Bilo je zanimivo, saj veliko stvari prej nisem vedela. Od zdaj naprej bom več odpadkov prinesla na to zbirališče.«

Dostopnost