book   Seznam izpitov

   v spomladanskem roku

 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 30. 6. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                         Marija Palovšnik

                                              

Naloge pripravi:                        Marija Palovšnik

                                               Lucija Javorski

                                                                                                             

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 102

Komisija:

Spraševalec:                        Lucija Javorski

                                           Marija Palovšnik

Predsednik:                         Marija Palovšnik

                                          Lucija Javorski

Član:                                   Nataša Kozelj

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

KEMIJA

Ponedeljek, 30. 6. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                   Marija Palovšnik

Naloge pripravi:                   Veronika Žnidaršič             

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 208

Komisija

Spraševalec:                       Veronika Žnidaršič

Predsednik:                         Natalija Bohinc Zaveljcina

Član:                                   Iva Legat

                                              

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

FIZIKA

Ponedeljek, 30. 6. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                                              učilnica: 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  Marija Palovšnik

Naloge pripravijo:               Matej Erjavec

                                         Jože Povšin

                                              

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 305

Komisija:

Spraševalec:                       Matej Erjavec

                                          Jože Povšin

Predsednik:                         Jože Povšin

                                          Matej Erjavec

Član:                                  Andrej Mežik

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

PSIHOLOGIJA

Ponedeljek, 30. 6. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                 Marija Palovšnik

Naloge pripravi:                 dr. Barbara Rus Debeljak

                                                                                             

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 402

Komisija

Spraševalec:                        dr. Barbara Rus Debeljak

Predsednik:                         Vesna Smolej Vrzel

Član:                                   Bojana Martinčič                

                              

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA

Torek, 1. 7. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                        Andreja Kosem Dvoršak

Naloge pripravi:                        Tatjana Sitar

                                               Tina Mulec

                                               Andreja Kosem Dvoršak

                                               Renata Bok Zelenjak

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 105

Komisija

Spraševalec:                       Tatjana Sitar

                                          Tina Mulec

Predsednik:                         Tina Mulec

                                          Tatjana Sitar

Član:                                   Boštjan Modrijan

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 106

Komisija

Spraševalec:                        Andreja Kosem Dvoršak

                                          Renata Bok Zelenjak

Predsednik:                         Renata Bok Zelenjak

                                          Andreja Kosem Dvoršak

Član:                                  Roman Podlipnik

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

Torek, 1. 7. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                                              učilnica: 216

                                                              

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                        Andreja Kosem Dvoršak

Naloge pripravijo:                     Nataša Meglič

                                               Žiga Konjar

                                               Mirjam Martinuč Bernard

                                              

Ustni del ob 10.00                                                                            učilnica št. 205

Komisija:

Spraševalec:                        Nataša Meglič

                                           Žiga Konjar

                                           Mirjam Martinuč Bernard

Predsednik:                          Žiga Konjar

                                           Mirjam Martinuč Bernard

        Nataša Meglič

Član:                                    Mirjam Martinuč Bernard

                                            Nataša Meglič

                                            Žiga Konjar

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

MATEMATIKA

Sreda. 2. 7. 2014

Pisni del ob 08.00                                                                             učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  Srečko Polanc

Naloge pripravijo:               Ana Miler

                                         Srečko Polanc

                                         Darja Šatej

Ustni del ob 11.00                                                            učilnica št. 307

Komisija:

Spraševalec:                        Srečko Polanc

Predsednik:                         Darja Svetina

Član:                                  Katarina Trontelj

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 11.00                                                            učilnica št. 308

Komisija:

Spraševalec:                        Darja Šatej

                                           Ana Miler

Predsednik:                         Ana Miler

                                          Darja Šatej

Član:                                  Marija Medja

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

                              

NEMŠČINA

Četrtek, 3. 7. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                               učilnica št. 216

                                                                                                             

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  Darja Črv Štepec

Naloge pripravijo:               Metka Podlipnik

                                         Milica Kos Tancar

                                         Darja Črv Štepec

                                              

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 409

Komisija:                                                                                                            

Spraševalec:                            Milica Kos Tancar

                                               Metka Podlipnik

                                               Darja Črv Štepec

Predsednik:                              Darja Črv Štepec

                                               Milica Kos Tancar

                                               Metka Podlipnik                                                                                                                               

Član:                                      Metka Podlipnik

                                               Darja Črv Štepec

                                               Milica Kos Tancar

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

                                                                                                              Ravnateljica:    mag. Lidija Dornig               

Dostopnost