Seznam izpitov – 2. rok:

SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 18. 8. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:  dr. Barbara Debeljak Rus

                                              

Naloge pripravi:   Marija Palovšnik

                          Lucija Javorski

                                                                                                             

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 102

Komisija:

Spraševalec:                      Lucija Javorski

                                         Marija Palovšnik

Predsednik:                        Marija Palovšnik

                                         Lucija Javorski

Član:                                 Nataša Kozelj

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

FIZIKA

Ponedeljek, 18. 8. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                               učilnica: 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  dr. Barbara Debeljak Rus

Naloge pripravijo:               Matej Erjavec

                                         Jože Povšin

                                              

Ustni del ob 10.00                                                             učilnica št. 305

Komisija:

Spraševalec:                       Matej Erjavec

                                          Jože Povšin

Predsednik:                         Jože Povšin

                                          Matej Erjavec

Član:                                  Andrej Mežik

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

PSIHOLOGIJA

Ponedeljek, 18. 8. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  dr. Barbara Debeljak Rus

Naloge pripravi:                  dr. Barbara Debeljak Rus

                                                                                             

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 402

Komisija

Spraševalec:                        dr. Barbara Debeljak Rus

Predsednik:                         Vesna Smolej Vrzel

Član:                                   Nada Legat                          

                              

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

MATEMATIKA

Torek, 19. 8. 2014

Pisni del ob 08.00                                                             učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  Darja Šatej

Naloge pripravijo:                Ana Miler

                                         Srečko Polanc

                                         Darja Šatej

                                         Jerneja Kučina

Ustni del ob 11.00                                                            učilnica št. 307

Komisija:

Spraševalec:                       Srečko Polanc

                                          Jerneja Kučina

Predsednik:                         Jerneja Kučina

                                          Srečko Polanc

Član:                                  Bojana Martinčič

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 11.00                                                            učilnica št. 308

Komisija:

Spraševalec:                        Darja Šatej

                                          Ana Miler

Predsednik:                         Ana Miler

                                          Darja Šatej

Član:                                  Iva Legat

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

NEMŠČINA

Torek, 19. 8. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                             učilnica št. 216

                                                                                                             

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                  Darja Šatej

Naloge pripravijo:               Metka Podlipnik

                                         Milica Kos Tancar

                                         Darja Črv Štepec

                                              

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 409

Komisija:                                                                                                            

Spraševalec:                             Milica Kos Tancar

                                               Metka Podlipnik

                                               Darja Črv Štepec

Predsednik:                              Darja Črv Štepec

                                               Milica Kos Tancar

                                               Metka Podlipnik                                                                                                                               

Član:                                       Metka Podlipnik

                                               Darja Črv Štepec

                                               Milica Kos Tancar

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

Sreda, 20. 8. 2014

Pisni del ob 8.00.                                                              učilnica: 216

                                                              

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                        Žiga Konjar

Naloge pripravijo:                      Nataša Meglič

                                               Žiga Konjar

                                               Mirjam Martinuč Bernard

                                              

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 205

Komisija:

Spraševalec:                             Nataša Meglič

                                               Žiga Konjar

                                               Mirjam Martinuč Bernard

Predsednik:                              Žiga Konjar

                                               Mirjam Martinuč Bernard

           Nataša Meglič

Član:                                       Mirjam Martinuč Bernard

                                               Nataša Meglič

                                               Žiga Konjar

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

ANGLEŠČINA

Četrtek, 21. 8. 2014

Pisni del ob 08.00 uri.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                        Tatjana Sitar

Naloge pripravi:                        Tatjana Sitar

                                               Andreja Kosem Dvoršak

                                               Renata Bok Zelenjak

Ustni del ob 10.00                                                            učilnica št. 105

Komisija:

Spraševalci:                             Tatjana Sitar

                                               Renata Bok Zelenjak

                                               Andreja Kosem Dvoršak

Predsednik:                              Andreja Kosem Dvoršak

                                               Tatjana Sitar

                                               Renata Bok Zelenjak

Član:                                       enata Bok Zelenjak

                                               Andreja Kosem Dvoršak

                                               Tatjana Sitar                        

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

                                                                                                              Ravnateljica:   mag. Lidija Dornig

Dostopnost