alpe1V ponedeljek 1.12.2014 smo imeli dijaki 4.a, 4.c in 4.š namesto običajne ure angleščine predavanje o Alpski konvenciji.

Predstavnica Alpske konvencije iz Innsbrucka je spregovorila o ciljih konvencije, ki spodbuja trajnostni razvoj na območju Alp, varstvo naravne dediščine in zaščito interesov tam živečega prebivalstva.
Alpska konvencija je mednarodna pogodba podpisana leta 1991, ki je bila sprejeta s strani EU in 8 držav pogodbenic, med katerimi je tudi Slovenija. Vse države podpisnice naj bi sprejele ukrepe tako na okoljskih, družbenih in gospodarskih kot tudi na kulturnih področjih z namenom preprečevanja škode alpskega sveta in ohranjanja njegovih posebnosti.
Na koncu predavanja, ki je bilo podkrepljeno s kratkim filmčkom, smo se resnično zavedli dejstva, kako pomembno ekološko vlogo imajo Alpe, ki pa na žalost postajajo vedno bolj degradirane zaradi človekovih pretiranih posegov v naravo. Rešitev, ki jo predlaga Alpska konvencija, je usklajevanje gospodarskih interesov držav pogodbenic z ekološkimi zahtevami, predvsem pa njihovo medsebojno sodelovanje.

Laura Drole, 4.c

Dostopnost