Podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 13. 7. 2015 ob 10.30 v mali telovadnici. Če se podelitve ne boste mogli udeležiti vas prosim, da pisno pooblastite nekoga, da bo lahko prevzel spričevalo v vašem imenu. Spričevalo lahko prevzamete tudi kasneje v tajništvu šole v času uradnih ur.
Opozarjam vas, da je od ponedeljka, 20. 7. do petka, 7. 8. 2015 na naši gimnaziji kolektivni dopust in v tem času spričeval ne boste mogli prevzeti.

Prijazen pozdrav
vaša ravnateljica

Dostopnost