edit f2Razpored izpitov:

 


ANGLEŠČINA

Ponedeljek, 17. 8. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Nataša Meglič

Naloge pripravi: Tatjana Sitar
Andreja Kosem Dvoršak

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 105
Komisija:
Spraševalci: Tatjana Sitar
Andreja Kosem Dvoršak
Predsednik: Andreja Kosem Dvoršak
Tatjana Sitar
Član: Renata Bok Zelenjak

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

ZGODOVINA
Ponedeljek, 17. 8. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica: 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Nataša Meglič

Naloge pripravijo: Nataša Meglič

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 202
Komisija:
Spraševalec: Nataša Meglič
Predsednik: Žiga Konjar
Član: Mirjam Martinuč Bernard

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

KEMIJA
Ponedeljek, 17. 8. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Nataša Meglič

Naloge pripravi: Veronika Žnidaršič

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 208
Komisija
Spraševalec: Veronika Žnidaršič
Predsednik: Natalija Bohinc Zaveljcina
Član: Iva Legat

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

FIZIKA
Torek, 18. 8. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica: 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Matej Erjavec

Naloge pripravijo: Matej Erjavec
Jože Povšin

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 305
Komisija:
Spraševalec: Matej Erjavec
Jože Povšin
Predsednik: Jože Povšin
Matej Erjavec
Član: Andrej Mežik

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

NEMŠČINA
Torek, 18. 8. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Matej Erjavec

Naloge pripravijo: Metka Podlipnik
Milica Kos Tancar
Darja Črv Štepec

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 409

Komisija:
Spraševalec: Milica Kos Tancar
Metka Podlipnik
Darja Črv Štepec
Predsednik: Darja Črv Štepec
Milica Kos Tancar
Metka Podlipnik
Član: Metka Podlipnik
Darja Črv Štepec
Milica Kos Tancar

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

SLOVENŠČINA
Sreda, 19. 8. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Marija Palovšnik

Naloge pripravi: Marija Palovšnik
Nada Legat
Nataša Kozelj

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 102
Komisija:
Spraševalec: Nada Legat
Marija Palovšnik
Nataša Kozelj
Predsednik: Marija Palovšnik
Nada Legat
Nataša Kozelj
Član: Nataša Kozelj
Nada Legat
Marija Palovšnik

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

MATEMATIKA
Četrtek, 20. 8. 2015

Pisni del ob 08.00 učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Darja Šatej

Naloge pripravijo: Ana Miler
Srečko Polanc
Darja Šatej

Ustni del ob 11.00 učilnica št. 307
Komisija:
Spraševalec: Srečko Polanc
Predsednik: Jerneja Kučina
Član: Boštjan Modrijan

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 11.00 učilnica št. 308
Komisija:
Spraševalec: Darja Šatej
Ana Miler
Predsednik: Ana Miler
Darja Šatej
Član: Roman Podlipnik

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

Ravnateljica
mag. Lidija Dornig

Dostopnost