Dijaki ste se v skladu z zakonom o šolski prehrani prijavili na malico z obrazcem »prijava« na malico. Dijaki, ki tega še niste naredili ne morete pristopiti k šolski malici. Prijavnico dobite pri razredniku, čim prej jo izpolnite in podpisano od staršev vrnite organizatorici malice Mariji Medja.

Dijak, ki ne bo malical, naj obrazec »prijava« na malico izpolni – na obrazec naj napiše: »v šolskem letu 2015/16 ne bom malical« in ga podpisanega od staršev vrne organizatorici malice Mariji Medja.
– Cena malice je od 1. septembra 2015 dalje 2,42 €. Do splošne subvencije so upravičeni dijaki z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji (polnoletni dijaki brez štipendije, morajo oddati vlogo za subvencijo na Center za socialno delo)..
– Dijaki ste v primeru odsotnosti dolžni odjavljati malico – v primeru ne odjavljenih malic boste poravnali celotno ceno malice – 2,42 € ne glede na upravičenost do subvencije!
– Vsak dijak prvega letnika od razrednika dobi uporabniško ime in geslo, s katerim se bo prijavil na šolsko malico. Dijak s podpisom na priložen seznam potrdi prejem gesla.
– Dijaki se na malico prijavljate in odjavljate sami preko spletne strani s svojim geslom – navodila za malico na spletni strani šole (glej zavihek malica).
– Obvezno preberite na spletni strani gimnazije: Navodila za šolsko malico (glej zavihek malica), pravila obnašanja v jedilnici (glej pravilnike).
– Dijaki dobite malico tako da se evidentirate z dijaško izkaznico v jedilnici. Tisti, ki je brez nje (izgubljeno, uničeno,…), mora takoj naročiti novo dijaško izkaznico uredi pri Vesni Smolej Vrzel (kabinet 206).
– Novo izkaznico naroči takoj v nasprotnem primeru boš ostal brez šolske malice (kontrola oddanih vlog).
– Dijak, ki je pozabil kartico lahko malica vendar ima na izbiro samo mesni ali brezmesni meni, v jedilnici je zvezek kamor se vpiše.
– Malica v srednji šoli vam je nudena zaradi želje po bolj zdravem načinu življenja. Dijaki lahko malico izbirate med šestimi različnimi meniji (mesni, in brezmesni meni, hladni mesni in hladni brezmesni meni, zeleni fitnes meni in solatni krožnik).
– V zvezi z vsemi vprašanji in problemi, ki se bodo med letom pojavljala v povezavi z malico, se dijaki, v času uradnih ur (napisan bo na vratih kabineta ŠVZ) obračate na organizatorico šolske prehrane Marijo Medja, prof.
– Dijaki z dietami čim prej prinesite potrdilo osebnega zdravnika, da vam lahko ponudimo dietno malico.
Vsem dijakom želimo, da bi se ob upoštevanju pravil v jedilnici med šolskim letom dobro počutili v šolski restavraciji Župca.

Pripravila Marija Medja, prof.
Ravnateljica mag. Lidija Dornig

Dostopnost