koledar_1
Bliža se zaključek šolskega leta 2010/2011 in matura za dijake 4. letnikov. Zaradi tega bi vas radi opozorili na posebnosti v organizaciji in izvedbi pouka:

 

 • Danes ( v petek, 6. 5. 2011 ) boste prejeli od razrednikov vpisnice za v višji letnik. Prosim, da izpolnjene vpisnice vrnete razredniku najkasneje do petka, 13. 5. 2011.
 • V torek, 10. 5. 2011 boste od razrednikov skupaj s položnicami prejeli Pristopno izjavo za Šolski sklad za šolsko leto 2011/12. Prosim, da vzpodbudite starše k podpisu izjave ( v izjavi je navedeno čemu so namenjena sredstva iz Šolskega sklada ).  Razrednikom oddajte podpisane izjave najkasneje do torka, 17. 5. 2011.
 • V ponedeljek, 16. 5. 2011, bo od 7.15 do 8.30 ure v kabinetu 301 seznanitev s točkami internega dela mature za dijake 4. letnika.
 • V četrtek, 19. 5. 2011 bo sprevod maturantov skozi Jesenice ter prireditev Predaja ključa. Dijaki četrtih letnikov imajo štiri ur reden pouk. Ob 10. 15 se bodo četrtošolci sprehodili skozi stavbo naše gimnazije. Ob 10. 50 se bodo z razredniki zbrali na Trgu Toneta Čufarja in se udeležili sprevoda skozi Jesenice ter plesa četvorke pred občino Jesenice. Nato se bodo vrnili do gimnazije ter nadaljevali s prireditvijo Predaja ključa, katere se boste v spremstvu učiteljev udeležili vsi dijaki šole.
 • Druga redovalna konferenca za četrte letnike bo v četrtek, 19. 5. 2011 ter popoldne ob 16.30 zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2010/2011 za starše vseh dijakov na Gimnaziji Jesenice.
 • V petek, 20. 5. 2011 bo maturantska parada v Kranju  v organizaciji plesne šole Studio Ritem. Udeležba na paradi je privatna zadeva maturantov in šola ne prevzame nobenih odgovornosti za udeležence prireditve. Parado v tem letu tudi ne podpira Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • V soboto, 21. 5. 2011:  strokovna ekskurzija  v Gradec  v okviru nemškega jezika za dijake 2. Š oddelka in dijake 2. letnikov v  nadaljevalni skupini pri nemškem jeziku.
 • V torek, 24. 5. 2011 bo ob 7.35 v veliki telovadnici podelitev spričeval in pohval za dijake četrtih letnikov. Podelitve spričeval se udeležijo vsi dijaki Gimnazije Jesenice. Po končani prireditvi bodo maturanti z razredniki odšli v matične učilnice, dijaki nižjih letnikov pa bodo nadaljevali s poukom po urniku.
 • V torek, 24. 5. 2011 morajo dijaki 4. letnikov izprazniti garderobne omarice in pred prejemom spričevala vrniti ključe razrednikom. Na ključu mora biti napisana številka garderobne omarice. Prosim, da dijaki ta dan zanesljivo oddate ključe razrednikom.
 • V sredo, 25. 5. 2011 bodo potekali dopolnilni izpiti za dijake 4. letnikov – dijaki se morajo prijaviti s prijavnico za izpit v tajništvu šole najmanj tri dni pred datumom za dopolnilne izpite.
 • Dijaki nižjih letnikov bodo prejeli položnico za plačilo prispevka v Šolski sklad za šolsko leto 2011/12. Poravnati jih morajo do petka, 17. 6. 2011. Dijaki, ki položnice ne bodo plačali, vrnejo ključke garderobnih omaric razredniku zadnji dan pouka, 24.6. 2011.  Na ključu mora biti napisana številka garderobne omarice.
 • V torek, 24. 5. 2011 in sredo, 25. 5. 2011 bo  potekala po urniku za 4. letnike organizirana priprava na maturo na pisni del mature.
 • Potek pisnega dela mature 2011: ponedeljek, 30. 5. 2011 (angleščina), torek, 31. 5. 2011 (slovenščina – druga izpitna pola), sreda, 1. 6. 2011, ( psihologija),  četrtek, 2. 6. 2011 (kemija), petek, 3. 6. 2011 (zgodovina), sobota, 4. 6. 2011 (matematika),  ponedeljek, 6. 6. 2011 (geografija), torek, 7. 6. 2011 (biologija), sreda, 8. 6. 2011 (nemščina), v četrtek, 9. 6. 2011 (fizika), v petek, 10. 6. 2011 (informatika).
 • Za dijake nižjih letnikov v ponedeljek 30. 5.  ni rednega pouka – delovni dan so realizirali z OIV v popoldanskem času. Po predhodnem dogovoru s profesorji lahko dijaki ta dan izkoristijo  za opravljanje še nerealiziranih obveznosti oz. izboljševanje ocen.
 • V torek, 31. 5. 2011, pišejo maturanti drugo izpitno polo iz slovenščine – dijaki nižjih letnikov imajo pouk  od 10.50 do 16. 30.
 • Ostale dni bo hkrati z maturo potekal redni pouk – zato 1., 2. in 3 letnike, že sedaj prosimo, da spremljajo zamenjave učilnic zaradi pisanja mature v učilnicah na podstrešju ter v času pisanja mature upoštevajo navodila dežurnih dijakov. Dijaki nižjih letnikov ne pozabite, da si boste tudi vi želeli mir na šoli, ko boste sami opravljali maturo.
 • V soboto, 21. 5. 2011 se načrtuje nadomestna dejavnost za dijake, ki niso realizirali vseh dejavnosti v okviru obveznega dela OIV ( kulturne in športne dejavnosti, ekskurzije). Organizator je prof. Srečko Polanc. V primeru slabega vremena se dejavnost prestavi na naslednjo soboto ( 28. 5. 2011). Natančnejše informacije boste udeleženci dobili z okrožnico.
 • V  četrtek, 26. 5. 2011 bo dan šole.
 • Ponedeljek, 30. 5. 2011: strokovna ekskurzija za dijake 3. letnikov v okviru izbirnega predmeta kemija – ogled tovarne Krka v Novem mestu
 • Ponedeljek, 30. 5. 2011:  strokovna ekskurzija v Celovec bo  v okviru nemškega jezika za dijake 1. letnikov.
 • Torek, 31. 5. 2011: ogled čistilne naprave na Jesenicah za dijake 3. B, 3. C in 3. Š (od 8. 00 do 10. 00 )
 • Torek, 31. 5. 2011:  strokovna ekskurzija  v Salzburg  v okviru nemškega jezika za dijake 2. letnikov, razen  2. Š oddelka.
 • Sreda, 1. 6. 2011: strokovna ekskurzija za dijake 1. E v Ljubljano
 • Od sreda, 13. 6. 2011 do petka, 15. 6. 2011 bo potekala po urniku za 4. letnike organizirana priprava na maturo na ustni del mature.
 • Ustni izpiti za maturo bodo potekali  v soboto 11. 6. 2011 in od četrtka, 16. 6. 2011 do petka 24. 6. 2011 – razpored ustnih izpitov bo objavljen SAMO na oglasni deski za maturo v šoli v začetku junija.
 • V sredo, 22. 6. 2011, bo druga redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov.
 • Najkasneje  do ponedeljka, 27. 6. 2011 se  morajo dijaki prijaviti na izpite
 • Organizirana priprava na izpite bo potekala v dogovoru s profesorji v četrtek, 23. 6. in od ponedeljka, 27. 6. 2011 do četrtka, 30. 6. 2011. Razpored bo objavljen na oglasni deski nasproti zbornice in na spletni strani šole.
 • V petek, 24. 6. 2011, bo zaključek pouka in podelitev spričeval za dijake nižjih letnikov ob 7.35 uri v veliki telovadnici. Po zaključku prireditve dijaki prejmejo od razrednikov spričevala v matični učilnici.  Prosim, da vsi dijaki izpraznite garderobne omarice, ker jih bomo med počitnicami generalno očistili. V primeru, da boste pustili svoje stvari v garderobnih omaricah ne prevzamemo odgovornosti za le –te.
 • Začetek popravnih, dopolnilnih in razrednih izpitov bo petek, 1. 7. 2011 – razpored bo v torek 28. 6. 2011, objavljen na spletni strani šole in oglasni deski v šoli.
 • V sredo, 13. 7. 2011, bo ob 10.30  v mali telovadnici podelitev maturitetnih spričeval. Prosim, da se vsi dijaki udeležite podelitve, saj potrebujete maturitetna spričevala za vpis na fakultete. Če ste ta dan odsotni, naj spričevalo prevzame kdo drug z vašim pisnim pooblastilom.
 • V četrtek, 14. 7. 2011 je zadnji rok za prijavo na jesenski rok mature 2011.
 • Popravni, dopolnilni in letni izpiti v jesenskem roku bodo potekali od torka, 16. 8. 2011 do petka, 19. 8. 2011 – razpored bo objavljen na spletni strani šole do 10. 8. 2011, zaradi tega prosimo dijake, naj se na jesenske roke prijavijo najkasneje do 8. 7. 2011.
 • Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in terenskih vaj za jesenski rok mature je sreda, 17. 8. 2011, seznanitev kandidatov z rezultati internega dela mature bo v ponedeljek, 22. 8. 2011 od 8.00 do 10.00  v kabinetu 309.
 • Pisni izpiti jesenskega roka mature bo potekali od četrtka, 25. 8. 2011 do srede, 31. 8. 2011; ustni izpiti jesenskega roka mature pa od srede, 25. 8. 2011 do petka, 3. 9. 2011.
 • Petek, 16. 9. 2011 bo ob 10. 30 v mali telovadnici podelitev maturitetnih spričeval dijakom, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku.
 • Svečani sprejem maturantov 2011 ter njihovih staršev bo v četrtek, 29. 9. 2011 ob 18.00 uri v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice. Veseli bomo, če se bodo prireditve udeležili vsi maturanti in njihovi starši.

 

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost