Objavljamo javno naročilo za izbiro ponudnika šolske prehrane za dobo štirih let. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 31. 3. 2016 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2016 ob 12.30 v tajništvu Gimnazije Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice.

Razpisna dokumentacija

 

Dostopnost