V petek, 24. 6. 2016, so dijaki 1., 2. in 3. letnika prejeli nagrade za dosežen odličen učni uspeh ter  priznanje za uspehe na tekmovanjih in številnih drugih dejavnostih na naši gimnaziji. V Sloveniji 25. junija praznujemo dan državnosti. Pripravili smo proslavo s kulturnim programom.

Podelili smo tudi nagrade in diplome za foto natečaj “Digitalna fotografija 2016”.

Z zaključkom šolskega leta se vedno ugotavljajo rezultati našega dela v šolskem letu.

Uspeh ob koncu pouka na naši gimnaziji je 79,3 % in le 8,5 % dijakov je bilo neuspešnih in med njimi le pet dijakov nima možnost s popravnimi izpiti izpolniti pogojev za napredovanje v višji letnik. Kar 71 dijakov ali 18,8% vas je doseglo odličen učni uspeh in 117 ali 31,% pravdober.

Med razredi nižjih letnikov so dosegli najboljši učni uspeh:

2.A                  95,0 %
2. Š in 3.B       93,3 %
1. C                 91,7 %

Poleg rednega pouka so številni dogodki popestrili dogajanje na naši gimnaziji in dali dijakom možnost, da pod mentorstvom naših profesorjev pokažejo svoje talente. Dovolite, da naštejem le nekaj dogodkov: 5. Dramski festival, Božično-novoletni bazar in koncert, dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi, gimnazijski teater je pripravil novo predstavo, letos Antigono s katero so se uvrstili na regijski festival mladinskih gledaliških skupin Vizije 2016 srečanje,  proslave in zabavne prireditve v organizaciji dijakov.

Zahvala velja našemu pevski zbor, pevcem, instrumentalistom, recitatorjem in Letečim medvedkom, ki  so nastopali na šolskih prireditvah, kot tudi izven šole.

Sodelovali smo v številnih projektih, da omenim le nekatere Obrazi prihodnosti, MEPI, UNESCO, UNICEF, Pozorni na okolje,  Izzivi prihodnosti za mlade, Alpska konvencija, Inženirji bomo, Postani krvodajalec, Doping ne hvala.

Na strokovnih ekskurzijah so dijaki spoznavali Slovenijo in Evropo. V številni obšolskih dejavnostih so razvijali svoja močna področja.

S profesorji so se dijaki pripravljali na številna tekmovanja iz znanj in športa ter bili pri tem, kot je značilno za naše dijake in profesorje, odlični. Na šolskih tekmovanjih je bilo kar 522  nastopov naših dijakov, na regijskih  162 in kar 318  na državnih.

Na tekmovanjih so osvojili 27 zlatih, 33 srebrnih in 183 bronastih priznanj.

Tjaša Češek iz 3.B se je uvrstila na Geografsko olimpijado Jugovzhodne Evrope.

Noel Gregori, dijak 3. A razreda je bil izbran za udeležbo na pripravah za mednarodno olimpijado – lingvistika

Andraž Maier, 2. A, se je uvrstil v tri ekipe, ki v letošnjem letu Slovenijo zastopajo na mednarodnih matematičnih tekmovanjih: Sredozemsko matematično tekmovanje, 57. Mednarodna matematična olimpijada (IMO), 10. Srednjeevropska matematična olimpijada

in Sanktpeterburška astronomska olimpijada.

Velika večina dijakov je prikazala mnogo znanja. Za to jim čestitam in se  zahvaljujem za vloženi trud. Zahvala velja vsem profesorjem, ki so jim pomagali in jih vzpodbujali pri doseganju tako odličnih rezultatov.

Ne smem se pozabiti zahvaliti staršem, ki so stali ob strani našim dijakom in korektno sodelovali z zaposlenimi naše gimnazije.

Vsem želim prijetne počitnice. Odpočijte se, uživajte in naberite si novih moči.

Dostopnost