Environment Online – ENO je globalna šolska mreža za trajnostni razvoj. Razvijati smo jo začeli pred 16 leti, danes pa povezuje preko 10 000 šol v 157 državah. Poleg šol se ji v vse večjem številu pridružujejo tudi mesta in vlade posameznih držav. ENO deluje skladno z načeli OZN.

drevo (2)Mednarodnemu dnevu miru se bomo poklonili s temo trajnostno razvojnih ciljev – gradniki miru. Za doseganje miru danes so trajnostno razvojni cilji temeljnega pomena. Vsak izmed 17 razvojnih ciljev predstavlja gradnik v globalni arhitekturi miru in prav vsak med nami je zavezan, da prispeva svoj delež. ENO dan sajenja dreves združuje veliko trajnostno razvojnih ciljev: izobraževanje, spopadanje s podnebnimi spremembami, varovanje in promoviranje okolja, poglabljanje globalnih prijateljstev ter prizadevanje za mirno družbo in pravico za vse.

 

 

Sldrevoovenski otroci sadimo drevesa miru tudi za našo državo, ki letos praznuje 25 let.

Posvečamo ji naše drevo miru in obljubljamo, da ga bomo pazili, negovali in skrbeli zanj, da bo raslo in se razvijalo prav tako, kot želimo, da raste in se razvija naša lepa Slovenija.

 

Dostopnost