Dijaki 3. letnikov izbirno naravoslovje smo odšli na ekskurzijo na deponijo komunalnih odpadkov, ki je na Mali Mežakli.

Tako doma kot v šoli vestno zbiramo in ločujemo odpadke, ki jih vozijo v zbirni center in nato v ponovno reciklažo, mešane odpadke pa odpeljejo na deponijo.

Na deponiji smo se seznanili z obdelavo mešanih odpadkov, ki jih od tam ponovno odpeljejo in jih reciklirajo. Odlagališče pa je samo za odpadke, ki niso primerni za nadaljnjo predelavo. Iz deponije se sprošča tudi velika količina metana, ki ga morajo kuriti. Po prenehanju odlaganja odpadkov bo potrebno skrbeti za deponijo še nadaljnjih trideset let.

Cilj ločenega zbiranja odpadkov je, da bi v bodoče ne bilo več mešanih odpadkov, ampak bi se vsi odpadki reciklirali in ponovno uporabili.

Ogled deponije je bil zanimiv in poučen, saj smo ugotovili, kako pomembno je vestno ločevanje  in zbiranje odpadkov in videli, kje pristane del odpadkov, ki niso primerni za reciklažo.

Dostopnost