Prvi šolski dan v petek, 1. 9. 2017

– Dijaki 1. letnikov se zberejo v veliki telovadnici ob 8.00. Po sprejemu nadaljujejo z razrednimi urami v matičnih učilnicah.
– Dijaki višjih letnikov se ob 10.00 zberejo v matičnih učilnicah.
Dijaki ne pozabite copat, pisala in beležke.
Ravnateljica: mag. Lidija Dornig
Dostopnost