V okviru Državljanske kulture smo se letos na Gimnaziji Jesenice odločili za simulacijo kazenske obravnave. Glavni namen je dijake seznaniti s posledicami neodgovornega ali celo kaznivega dejanja, ki jih nosijo že od 14 leta starosti. Sam primer je bil tipičen za mladostniško obdobje: Gašper izsiljuje sošolca za denar.

Iz odvetniške pisarne mag. Barbare Nastran so prišli poleg tožilke in zagovornika še sodnik in dva pomočnika. Nekateri dijaki pa so sprejeli vloge preostalega sodniškega zbora, odvetnikov in tožilcev. Potrebovali smo še izsiljevalčevo žrtev, mamo, izsiljevalca, sošolko in pedagoškega delavca. Proces je stekel po nakazani predlogi.

Bistven je bil poduk, kako daljnosežne so lahko posledice nedovoljenih dejanj in koliko ljudi je lahko  prizadetih.

Zelo smo bili zadovoljni s profesionalnim pristopom strokovnjakov iz odvetniške pisarne mag. Barbare Nastran.

Vtisi dveh dijakov:

Dne 20.10.2017 smo bili na gimnaziji deležni prave simulacije pravosodne obravnave, ki jo je pripravila gospa Barbara Nastran s pomočjo svojih kolegov. Vse je potekalo enako kot pri pravi obravnavi, le da je šlo za izmišljen primer iz vsakdanjega življenja, o najstniškem nasilju in izsiljevanju. V sam postopek smo bili s pomočjo osebja vključeni tudi mi dijaki, ki smo se vživeli v to vlogo: npr. odvetnika, tožilca ali sodnika. V samem postopku smo sodelovali in spraševali priče, učiteljico, itd. Po dvourni obravnavi smo obravnavo zaključili na podlagi odgovorov prič in razsodbe samega glavnega sodnika, kot na samem sodišču. Bili smo deležni še napotkov in vabila za nadaljnjo izobraževanje na področju prava. Namen te simulacije je bilo zbliževanje sodnih postopkov in pravnih poklicev z nami, dijaki, da bi bolje razumeli sodno vejo oblasti naše države in splošno delovanje pravnih poklicev (odvetnik, tožilec, sodnik).

Urban M.

 

V petek so na našo šolo prišli pravniki. Predstavili so nam, kako poteka simulacija sodne obravnave. Na začetku nisem bila sigurna, kaj točno bomo počeli, saj mi je bilo pravo precej tuje. Vendar mi je zadeva kaj kmalu postala zabavna in poučna.

Namen je bil predstavitev situacije, ki se lahko zgodi vsakomur. Mogoče se ne znajde ravno vsak v vlogi oškodovanca ali obdolženca, ampak vsak lahko v kateremkoli trenutku postane priča. Naučili smo se, da ni nič sramotnega, če se znajdemo v takem položaju. Mislim pa, da smo dobili tudi nekaj informacij o odvetniškem poklicu.

Loti K.

Dostopnost