V sredo, 11. 7. 2018 so maturantke in maturanti generacije 2018 prejeli spričevala.
Rezultat na Gimnaziji Jesenice je tradicionalno odličen, saj je bilo od 55 dijakov, ki so pristopili k maturi uspešnih 50 oz. 90,1%.
Tretjina maturantov je dosegla 25 točk in več in s tem odličen uspeh. Med odličnimi so trije zlati maturanti in sicer Anja Mandeljc z 32, Neža Ribnikar z 31 in Luka Kambič s 30 točkami.

Iskrene čestitke maturantkam in maturantom ter profesoricam in profesorjem za odličen rezultat

Ravnateljica
mag. Lidija Dornig

Poročilo

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2018

 

Pristopilo Opravilo Uspeh v % Uspeh v % (Slovenija)
Dijaki 4. letnikov* 55 50 90,1 %   88 %

Maturitetni tečaj

le 5. predmet

2

1

1

0

50 %

0 %

Zunanji
5. predmet 4 3 75 %
Izboljševanje 4
Popravljanje 5 1

* Dva dijaka še nista zaključila 4. letnika (od 57 dijakov v 4. letniku), to je 3,5 % in nista mogla pristopiti na spomladanski rok mature..

Od dijakov 4. letnikov, ki so pristopili k maturi v spomladanskem roku, je bilo 5 neuspešnih: štirje dijaki imajo dva neuspešno opravljena predmeta in eden enega.
Po predmetih so bili dijaki neuspešni pri kemiji (3 dijaki), slovenščini (2 dijaka), matematiki (2 dijaka), zgodovini (1 dijak) in biologiji (1 dijak).

POVPREČNO ŠTEVILO TOČK NA MATURI v spomladanskem roku:
dijaki 4. letnikov : 20,5 točke

DIJAKOV, KI SO DOSEGLI  25 TOČK IN VEČ (odličen uspeh) JE 14  (28 % oziroma skoraj tretjina naših maturantov):

 • Ferjan Karmen (25 točk)
 • Kralj Ana Maja (25 točk)
 • Maier Andraž (25 točk)
 • Naglič Luka (25 točk)
 • Stare Maja (25 točk)
 • Škrabelj Zala (25 točk)
 • Noč Špela (26 točk)
 • Peterlin Lara (26 točk)
 • Smajlović Elvisa (27 točk)
 • Stopar Aljaž (27 točk)
 • Strasser Sara (27 točk)
 • Ravnik Sara (29 točk)
 • Kambič Luka (30 točk)
 • Ribnikar Neža (31 točk)
 • Mandeljc Anja (32 točk)

 

ZLATI MATURANTI so maturanti, ki so dosegli od 30 do 34 točk. Na Gimnaziji Jesenice smo imeli tri, kar je 5,5 % naših maturantov.  Ti dijaki prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo.

Zlati maturanti:
Kambič Luka (30 točk)
Ribnikar Neža (31 točk)
Mandeljc Anja (32 točk)

 

CERTIFIKATI O ZNANJU TUJEGA JEZIKA

 

Jezik Raven

Število dijakov

 

ANGLEŠČINA

– na osnovni ravni (English at Basic Level) B1

– na višji ravni (English at Higher Level)  B2

19 (18 naših kandidatov – vseh 30)

 

23 (20 naših kandidatov – vseh 22)

skupaj

42 (38 naših kandidatov od 52, kar je 73,1 % oziroma skoraj tri četrtine)

 

NEMŠČINA

– na osnovni ravni (Deutsch/Grundniveau) B1

– na višji ravni (Deutsch/höheres Niveau) B2

1 (1 naš kandidat – vseh 1)

 

6 (6 naših kandidatov – vseh 7)

skupaj 7 (7 naših kandidatov od 8, kar je 87,5 %)

 

Trem dijakom med njimi je uspelo pridobiti oba Certifikata o znanju tujega jezika in sicer so to:
Krištofelc Melanie
Kralj Ana Maja
Strasser Sara

Še nekaj dijakov, ki so dosegli zelo visok odstotek točk pri posameznem predmetu (95 % ali več):

Maier Andraž matematika (V) 97 %
Mandeljc Anja

nemščina (V)

kemija

95 %

95 %

Pfajfar Tanja matematika 97 %
Škrabelj Zala kemija 97 %

 

Pripravila:
Tajnica ŠMK
Jerneja Kučina, prof.

Dostopnost