• Dijaki, prvi dan pouka malice ne bo.
  • Prijavo na malico za 1. teden od torka 4. septembra dalje morate urediti sami preko spletne prijavnice. Prijava mora biti oddana do torka, 28. avgusta do 11.00 (glej navodila za šolsko malico na spletni strani; meni lahko zbirate za sedem dni vnaprej).
  • Dijaki, ki menija ne izberete sami ste na malico avtomatsko prijavljeni – meni, ki ste ga izbrali ob prijavi na malico. Če vam avtomatska izbira menija ni všeč, malico lahko odjavite v predpisanem roku (pravočasna odjava do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan).

Pripravila Marija Medja, prof.
Ravnateljica mag. Lidija Dornig

Dostopnost