V soboto, 13. 10. 2018, smo na Gimnaziji Jesenice izpeljali šolo za starše z naslovom Učenje in učne navade srednješolcev, ki jo je vodila psihologinja, dr. Barbara Debeljak Rus. Šole za starše se je udeležilo 15 staršev, ki imajo mladostnike v prvem (devet staršev), drugem (trije starši), tretjem (en starš) in četrtem letniku (dva starša). Od osmih pa do dvanajstih dopoldne so starši spoznali osnovne pojme iz psihologije učenja in pomnjenja, v delavnici »učenja štetja po japonsko« odkrivali svoj prevladujoči učni stil ter v delavnici »učinkovitega učenja« v vlogi mladostnika poskušali poiskati najbolj učinkovite načine učenja pri predelovanju učne snovi. Starši so bili nad izvedeno šolo navdušeni. Naj povzamem samo eno zapisano misel iz evalvacijskega vprašalnika na koncu: »Odlična delavnica. Osvežitev že pozabljenega iz lastnih študijskih let. Lažja podpora hčerki pri učenju oz. motivaciji, spodbujanju za učenje.«

zapisala dr. Barbara Debeljak Rus

Dostopnost