Zadnji šolski dan  smo se dijaki in zaposleni zbrali v veliki telovadnici na proslavi ob Dnevu državnosti ter podelitvi nagrad in priznanj najuspešnejšim dijakom in dijakinjam.

Hvala dijakom 3. A , ki so pripravili  proslavo. Ponosni moramo biti na to, da lahko živimo v lastni domovini. To so bile stoletne želje slovenskega naroda.
Dovolite, da vam čestitam ob tem pomembnem prazniku za prebivalce majhne, a tako čudovite dežele, kot je Slovenija.

Danes smo se zbrali tudi v čast nas vseh, ki smo vložili veliko truda, da lahko ocenimo naše delo v šolskem letu 2018/19 kot uspešno. S odgovornim in resnim odnosom pri opravljanju svojih obveznosti smo v šolskem letu 2018/19 dosegli ponovno številne odlične rezultate, na katere moramo biti vsi ponosni.

Ob koncu pouka je bilo uspešnih 77, 9 % dijakov na naši gimnaziji. Najuspešnejši razred (skladno z internim pravilnikom) je v šolskem letu 2018/19 2. A , v katerem so dijaki dosegli  100 % učni uspeh.  Na naši gimnaziji je kar  61 dijakov  oz. 17,5 % doseglo odličen splošni učni uspeh, kar 94 dijakov oz.  26,6 % pa je doseglo prav dober splošni učni uspeh.  Čestitam tem dijakom in njihovim profesorjem. Mnogi pa ste bili uspešni tudi na različnih tekmovanjih in obšolskih dejavnostih. Na šolskih tekmovanjih  je bilo kar 531 nastopov, na regijskih  157 in kar 303 na državnih. Na tekmovanjih iz znanj  ste dijaki ob podpori profesorjev osvojili 188 bronastih, 44 srebrnih in 20  zlatih priznanj.

Mnogi dijaki ste bili uspešni tudi na obšolskih dejavnostih. Najprej  bi se še enkrat zahvalila prof. Mariji Palovšnik za organizacijo 8. Dramskega festivala, s katerega sta se gledališki skupini 4. C in  3. A  razreda uvrstili na regijsko srečanje mladinskih gledaliških  skupin. Zahvaljujem se  pevskemu  zboru, recitatorjem in Letečim medvedkom, ki  so nastopali na šolskih prireditvah in izven naše gimnazije. Seveda ne smemo pozabiti na tiste, ki ste na najrazličnejših prireditvah predstavljali našo gimnazijo.

Dijaki in profesorji ste organizirali in izvedli številne dogodke, kot so:

  • Projektni dan in Dan mladih raziskovalcev,
  • Božično – novoletni umetniški večer,
  • bazar,
  • razstavo ob zaključku letošnjega interdisciplinarnega sklopa v 2. letniku z naslovom Skodelica Cankarja, ki je bila predstavljena tudi v razstavnem salonu DOLIK,
  • dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi,
  • informativni dan,
  • sprejem prvošolcev med gimnazijce, božično – novoletno zabavo, sprevod maturantov  in predajo ključa,
  • dijaške večere o taborih,
  • fotografske razstave Domna Mirtič Dolenca iz 4. B in Aleksandra Pibra iz 4. C in ob zaključku foto natečaja,
  • Večer poezije 4. C .

Velik je bil odziv dijakov in zaposlenih v mnogih humanitarnih dejavnostih.  Poleg dveh dobrodelnih koncertov, bazarja, zbiranja zamaškov, pisanja Božičkove pošte se je večina naših polnoletnih dijakov  udeležilo krvodajalske akcije v Splošni bolnišnici Jesenice. Naši dijaki so varovancem domov starostnikov na Jesenicah, v Kranjski Gori in Bohinju pod mentorstvom prof. Milene Gerbec in prof. Lucije Javorski s kulturnim programom in darili polepšali božično-novoletni čas. Šola je sodelovala v številnih projektih:  MEPI, UNESCO, UNICEF,  SKOZ, Izobraževanje na daljavo, Učenje učenja, Rastem s knjigo, OBJEM, PODVIG, Živimo zdravo, ker se cenimo, Inženirji bomo.

Velika večina dijakov je prikazala mnogo znanja. Za to vam čestitam in se vam zahvaljujem za vloženi trud. Zahvala pa velja vsem profesorjem, ki so vam pomagali in vas spodbujali pri vašem delu.

Vsi pa, ki še niste izpolnili vseh obveznosti,  želim, da se potrudite in 1. septembra nadaljujete šolanje v višjem letniku.

Vsem želim prijetne počitnice. Odpočijte se, uživajte in naberite si novih moči.

Prof. Darja Črv Štepec in prof. Metka Podlipnik (bo)sta predstavili dijake, ki so uspešno opravili izpit iz Nemške jezikovne diplome.

Prof. Katarina Trontelj in prof. Barbara Hudovernik (bo)sta podelili bronasta MEPI priznanja.

 

ravnateljica
mag. Lidija Dornig

Dostopnost