Obveščamo vas, da imamo na voljo še nekaj prostih mest v programu Maturitetni tečaj, zato
vas vabimo k vpisu.

Maturitetni tečaj je enoletno brezplačno izobraževanje, organizirana priprava na splošno
maturo.

Vabljeni kandidati, ki ste uspešno zaključili:

– Srednje poklicno
– Srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje
– Tretji letnik gimnazije, če ste prekinili izobraževanje za najmanj eno leto
– Četrti letnik programa Waldorfske gimnazije.

Za več informacij se obrnite na šolsko svetovalno delavko Vesno Smolej Vrzel, po telefonu
04/5809 453 ali po elektronski pošti: vesna.smolej-vrzel@gimjes.si

Dostopnost