V ponedeljek, 6. januarja 2020, smo v Gimnaziji Jesenice izvedli Nefiksov karierni dan, na katerega
smo povabili župane občin, iz katerih prihajajo naši dijaki. Prireditev je potekala kot pogovor z župani
o viziji razvoja občin v prihodnjih petih do sedmih letih s poudarkom na priložnostih za mlade. Že
vrsto let smo priča begu možganov, kar pomeni, da se tudi Slovenija uvršča med države, kjer veliko
mladih po končanem študiju odide v tujino (zlasti v evropske države, v Združene države Amerike,
Kanado in Avstralijo). Zanimalo nas je, kaj lahko župani in lokalna politika prispevajo k temu, da bi se
mladi po končanem študiju vrnili nazaj v domači kraj, kjer bi našli priložnosti za razvoj poklicne
kariere in možnosti nakupa lastnega stanovanja. Vsi trije župani, ki so se odzvali našemu vabilu,
gospod Blaž Račič (župan občine Jesenice), gospod Janez Fajfar (župan občine Bled) in gospod Jože
Sodja (župan občine Bohinj), so poudarili, da resno računajo na mlade, saj so le-ti pomembni akterji
naše prihodnosti. Poklici prihodnosti so za posamezno občino deloma vezani na specifiko posamezne
občine, na Bledu in v Bohinju je prevladujoča panoga turizem, na Jesenicah je priložnosti več, od
Acronija, ki zaposluje inženirje, do splošne bolnišnice, ki zaposluje zdravnike in medicinsko osebje. Vsi
trije župani so naklonjeni mladim podjetnikom, ki imajo vizijo in načrt razvoja novega ali širitve že
obstoječega podjetja.

Dostopnost