Predbožično – novoletni obiski v domovih za starejše občane na Jesenicah, v Srednji vasi v
Bohinju in Kranjski Gori so že stalnica dijakov Gimnazije Jesenice.
Starostniki se velikokrat počutijo socialno izključeni ali celo breme družbe. Dijaki so jim s
svojim obiskom, kratkim glasbenim programom, toplo besedo, voščilom in piškoti, ki so jih
spekli prav za njih, pokazali, da jih cenijo saj bogatijo mlade in družbo. Zaigrali in zapeli so jim
lepe slovenske pesmi, ob katerih so nekateri tudi zapeli. Skupaj so zapeli tudi sveto noč.
Mentorici profesorici Milena Gerbec in Lucija Javorski se zahvaljujeva vsem dijakinjam in
dijakom, ki so obiskali starejše občane v domovih.
Zahvaljujeva pa se tudi profesorici Ani Miler, ki je poskrbela, da so dijaki pod njenim
vodstvom, spekli piškote in pripravili darila za starejše občane.

Milena Gerbec

Dostopnost