Obvestilo dijakom in staršem 

V skladu s sprejetimi ukrepi za preprečitev širjenja virusa COVID19, na podlagi sklepa Vlade RS in z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS Slovenije z dne

  1. marca 2020 se bo v času od 16. do predvidoma 29. marca začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost na naši gimnaziji.

Preko eAsistenta ste starši in dijaki prejeli informacije  o izvajanju izobraževanja na daljavo, glede na dane možnosti.  Vsi učitelji bodo dijakom posameznih razredov dali navodila na kakšen način bo potekalo izobraževanje

Za vse nas to predstavlja nov izziv in vsi se moramo potruditi, da bo delo teklo dalje.

Ker bo stavba šole zaprta se z morebitnimi vprašanji lahko obrnete na mene osebno na enaslov: lidija.dornig@gimjes.si

Z vsemi aktualnimi informacijami bomo naše dijake in starše sproti obveščali preko aplikacije eAsistent.

Ostanite zdravi in vas prijazno pozdravljam

mag. Lidija Dornig, ravnateljica

Dostopnost