Vsak dijak mora skladno s Higienskimi priporočili za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID – 19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki za vzgojno-izobraževalne zavode še niso preklicani,  pred vstopom v šolo oddati  podpisano izjavo. Polnoletni dijaki morajo oddati Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo, mladoletni  pa Izjavo staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo. Oba obrazca se nahajata na spodnji povezavi.

Izjava mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Dostopnost