Kljub zelo spremenjenim in tudi bolj zahtevnim pogojem dela smo na Gimnaziji Jesenice lahko ponovno ponosni na rezultate dela v šolskem letu 2019/20. Učni uspeh na naši gimnaziji ob zaključku pouka je bil 92%. Veseli nas, da imajo vsi možnost opraviti manjkajoče obveznosti za napredovanje v višji letnik.

Kar  71 naših dijakov oziroma  21 ,9%  je doseglo odličen in 100 oz.
30, 9% pravdober splošen učni uspeh.
Še posebej smo ponosni na 9 dijakov 4. letnika, ki so bili odlični vsa štiri leta šolanja na naši gimnaziji:
Manca Bertoncelj, Vida Leskovar, Eva Maier in Stare-Knific Lara iz 4. A razreda
Simon Gašperin in Zidarević Liza    iz 4. B ter
Pia Holc, Obersnel Vida in Rupar Kaja iz 4. Š razreda.

Kot vsako leto so se naši dijaki uvrstili na vsa državna tekmovanja  iz znanj in športa. Na žalost tekmovanja zaradi karantene in varnostnih ukrepov niso mogla biti izvedena. Prepričana sem, da bi naši dijaki in dijakinje osvojili pod mentorstvom naših profesorjev številna priznanja. uvrstili naši dijaki.

Številne dejavnosti so bile do začetka marca izvedli naši dijaki. Naj omenim le nekatere:

  1. Dramski festival pod mentorstvom prof. Marije Palovšnik, Božično- novoletni koncert pod mentorstvom prof. Urške Odar, dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi, katerega ob pomoči prof. Milene Gerbec organizirajo dijaki sami, dobrodelni bazar, razstave naših umetnikov, stenski koledar pod mentorstvom prof. Sonje Jaša Gazič, projektni dan pod mentorstvom prof. Milene Gerbec, dan mladih raziskovalcev pod mentorstvom prof. Katarine Trontelj, informativni dan pod mentorstvom prof. Vesne Smolej- Vrzel, področno tekmovanje v odbojki pod mentorstvom prof. Boštjana Modrijana…….

    Vsem dijakom in profesorjem čestitam za odlične rezultate in želim čimbolj mirno poletje

Ravnateljica
Mag. Lidija Dornig

Dostopnost