• Dijaki, prvi dan pouka malice ne bo.
  • Zaradi izrednih razmer vam trenutno ne moremo nuditi tople malice
  • Prvi teden lahko izbirate med mesnim in brezmesnim sendvičem s prilogo – prosim, da naredite izbiro v Asistentu.
  • V naslednjih tednih bo v dogovoru s SOVITO in pravili HASAPA pripravljenih več hladnih menijev.

Splošna navodila:
– meni, izbirate sedem dni vnaprej (glej navodila za šolsko malico na spletni strani)
– malico lahko odjavite v predpisanem roku (pravočasna odjava do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan)

Pripravila Marija Medja, prof.

Ravnateljica mag. Lidija Dornig

Dostopnost