Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je projekt namenjen spoznavanju pomena EU za 27 držav članic, ki so se združile, da bi svojim ljudem zagotovile varnost in boljše življenje.


 
Šest dijakinj in en dijak Gimnazije Jesenice so se v šolskem letu 2020/2021 odločili, da bodo
sodelovali v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS.
Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta.
Letošnji izobraževalni program Evropskega parlamenta za srednje šole v Republiki Sloveniji je
sestavljen iz raznolikih aktivnosti, s pomočjo katerih dijaki na zabaven način spoznajo delovanje EU in
o tem ozaveščajo druge dijake.
Naloge dijakov so da:
 se udeležijo spletnih seminarjev in delavnic na temo EU,
 proučijo izobraževalna gradiva o EU,
 vzpostavijo informacijsko (spletno) točko – kotiček Spoznajmo EU in njene institucije,
 upravljajo šolski EPAS Facebook profil,
 sodelujejo v spletni nacionalni EPAS platformi,
 organizirajo (spletne) dogodke ob dnevu/tedni EU, 9. maj: kvizi o EU, okrogle mize in
podobno.
Ali ste vedeli da:
Evropska unija ljudem omogoča,
da neovirano potujejo ali se selijo iz ene države v drugo.
Živijo, študirajo in delajo lahko
v vsaki državi Evropske unije.
Prebivalec Francije se na primer lahko
preseli v Italijo in tam poišče delo,
študent iz Belgije pa lahko odide na študij v Grčijo.

Iz ene države Evropske unije v drugo lahko prodajamo
tudi izdelke in storitve ter nakazujemo denar.
Dijaki, ki sodelujejo v projektu pripravljajo različne predloge za reševanje aktualnih problemov v EU.
V ponedeljek, 15. 3. 2021, ob 14.30, bodo aktivno, s svojimi predlogi sodelovali na razpravi o
varstvu pravic manjšin.
Povezave, kjer lahko več zveste o EU: Doživi Evropo, hiša na spletu

https://ec.europa.eu/slovenia/content/informacijsko-sredi%C5%A1%C4%8De_sl

Mentorica: Milena Gerbec, prof. z dijakinjami Niko, Emmo, Ano, Aljo, Nežo, Melino in
dijakom Timotejem

Dostopnost