Podelitev priznanj in pohval ter proslava ob Dnevu državnosti smo izvedli v naši telovadnici za vsak letnik posebej.

Tudi šolsko leto 2020/21 ni bilo takšno, kot smo ga vajeni in bi si ga zagotovo želeli. Vsi skupaj, dijaki in profesorji so morali vložiti še več truda, da smo dosegli takšne rezultate pri rednem pouku in obšolskih dejavnosti, katerih so se lahko, glede na razmere, udeležili dijaki pod mentorstvom profesorjev.

Ko se ozremo nazaj seveda v šoli pogledamo najprej učni uspeh:
Ob koncu pouka je najuspešnejši razred v šolskem letu 2020/21 2. B, kjer je uspeh 100%, uspeh dijakov 3. C je 94,4%, 2. A in 1. B pa 87,5%.
Na naši gimnaziji je kar 70 dijakov doseglo odlični splošni učni uspeh in 98  naših dijakov je pravdobrega. Tako še posebej čestitam tem dijakom in njihovim profesorjem.
Na žalost Dramskega festivala, božično-novoletnega koncerta, razstave v Doliku in še marsikateri dogodek, dejavnost, nismo mogli realizirati, a vse bomo upajmo nadoknadili naslednje šolsko leto. Da bo to lažje izvedljivo je minister za zdravje, dr. Janez Poklukar naslovil na dijake in starše vabilo k cepljenju proti covid-19. Vabilo je objavljeno tudi na spletni strani šole. Kot vedno poudarjam o tem odločajo samo in edino dijaki sami.

Čeprav  ni bilo mogoče pokazati vseh svoji talentov in sposobnosti sem ponosna na marsikaj, kar so dosegli dijaki ob podpori profesorjev v tem šolskem letu:
Osvojili so številna priznanja na tekmovanjih iz znanja in športa, če je bilo tekmovanje le izvedeno.
Najuspešnejši so bili naslednji dijaki, ki so osvojili zlata priznanja:
Likovno snovanje – 23. državno mladinsko tekmovanje »Zdrav dih za navdih«:
Lana Naumovska, 3. A, Linda Koblar Saleš, 3. A, Tea Kavčič, 3. B, Kaja Kalan, 2. B (Mentorica: Sonja Janša Gazič, prof.).
Matematika – Logika: Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej, prof.)
Matematika – Razvedrilna matematika: Jakob Burja, 2. A (mentorica Žana Strgar, prof.)
Slovenščina – Cankarjevo priznanje: Jan Čelesnik, 2. A (mentorica: Barbara Leban, prof.)
Tekmovanje iz znanja psihologije: Jakob Burja, 2. A. (mentorica dr. Barbara Debeljak Rus)
Likovno snovanje – Likovni natečaj Olimpijski plakat Tokio 2021:

Zal Vukalič, dijak 3. B razreda je zmagal. Poleg Zala so bile uspešne tudi dijakinje: Lana Naumovska (3. A), Ana Nikolić (3. B) in Ruby Čop (3. Š). Vsi trije plakati so se poleg Zalovega zmagovalnega uvrstili med 10 najboljših in bodo tiskani v obliki ”jumbo” plakatov, ki jih bodo objavili na javnih mestih po celotni Sloveniji (Mentorica: Sonja Janša Gazič, prof.).

Aljaž Rožič in Nik Rebolj, dijaka 4. C razreda sta pod mentorstvom Barbare Hudovernik, prof. in Alena Šesta v dveh letih vztrajnega ustvarjalnega in raziskovalnega dela izdelala čisto pravi delujoči merilec potresov in se z njim uvrstila v finalni del državnega srečanja mladih raziskovalcev.
Smo edina šola, na kateri so, kljub štiriinštiridesetim tednom pouka na daljavo, izpit iz Nemške jezikovne diplome opravili vsi dijaki.
Zoja Šporn in Jaša Kecman Kordež iz 2. B razreda sta zmagala na natečaju za poslikavo medvedka pred Nemškim veleposlaništvom v Ljubljani in ga tudi sama izvedla njegovo poslikavo.
V okviru predmeta ITS je bil izdan časopis in revijo.
Kljub epidemiji so dijaki pripravili slike za koledar naše gimnazije.
Člani gledališke skupine so pod mentorstvom Marije Palovšnik, prof. pripravili virtualno gledališko predstavo A te lahko pokličem.

Na spletni strani šole si lahko ogledamo čudovito virtualno fotografsko in likovno razstavo, ki jo je pripravila Sonja Janša Gazič, prof.

Z prekrasno  virtualno proslavo pod mentorstvom Marije Palovšnik, prof. smo počastili Dan samostojnosti in enotnosti.

Glasbeniki so z mentorico Urško Odar, prof. pripravili virtualni koncert.
Z recitacijo domoljubnih pesmi smo počastili 30-letnico naše domovine, Republike Slovenije.
Vsem, dijakom in zaposlenim, se iskreno zahvaljujem za ves vloženi trud v tem še bolj napornem šolskem letu. Po tako neprijaznem obdobju upajmo, da se nam obetajo boljši, prijetnejši časi.
Pred nami so zaslužene počitnice, dopust.
Odpočijte se, uživajte in naberite si novih moči.

ravnateljica

Dostopnost