V letošnjem šolskem letu je peta generacija naših gimnazijcev opravljala izpit Nemška jezikovna diploma I, ki je v pristojnosti Stalne konference deželnih ministrov Zvezne republike Nemčije (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe I – DSD I).

Prejemniki diplom so nam v prejšnjih letih z lepimi dosežki postavili visoka merila. Nadaljujemo na enakem, odličnem nivoju! Izpit so opravili vsi!

Nemska diploma

Povprečno število točk – 81,88 od možnih 96 je dosežek, ki nas navdaja s ponosom. 

Matevž Toman (90 točk) in Tomaž Kusterle (92 točk) sta se odrezala najboljše.

Veselimo se lepega uspeha inupamo, da se ti dosežki tudi naslednje leto ponovijo.

Vsem DSD-dijakom iskrene čestitke!

Dostopnost